Vanuit de kerkenraad 12-07-2024

De scriba is met vakantie tot en met 19 juli, tot die tijd is Lenie ’t Hart (06-43068081) contactpersoon van de kerkenraad.
Voor pastorale zaken: altijd Anita Lissenberg (06 40400343) .
Ds. Baggerman heeft vakantie tot en met 11 augustus; voor eventuele uitvaarten is vervanging geregeld.
De contactpersoon rouw en trouw is, zoals bekend, Leo van der Schelling, 06-51211450.

Het IJsseldijkfeest, dat we de afgelopen jaren hielden tijdens het startweekend, kan helaas niet doorgaan begin september.
De dienst voor de opening van het winterseizoen zal wel op 8 september zijn.

 
terug