Bij de diensten


Op 3 juli is er een doopdienst. De heilige doop wordt dan bediend aan twee dopelingen en zal ook de vader van een van hen openbare belijdenis doen van zijn geloof. 
Een heel bijzondere dienst dus, waarin we zien hoe de kracht van Gods Geest en de liefde van Jezus doorwerken in ons leven. We lezen dan uit Handelingen 8, over Filippus en de minister uit Ethiopië: "Hier is water - wat is er tegen dat ik gedoopt word?". Ook bij deze dienst staan de namen in het besloten gedeelte.

Op 10 juli doen we een stapje terug en lezen we het begin van Handelingen 8 over de verkondiging van het evangelie in Samaria.

Welkom in de kerk en goede diensten gewenst!
 
terug