Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

apr
21

zondag, 21 april 2019 10:00 - 11:30

apr
21

zondag, 21 april 2019 18:30 - 19:30

apr
28

zondag, 28 april 2019 10:00 - 11:30

apr
28

zondag, 28 april 2019 18:30 - 19:30

Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Bericht van overlijden

Op vrijdag 19 april 2019 is overleden dhr. Cor Rolloos in de leeftijd van 82 jaar.
Woensdag 24 april is er van 19:30-20:30 uur gelegenheid tot condoleren in de IJsseldijkkerk.
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 25 april om 10:30 uur in de IJsseldijkkerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden.

Paaschallenge voor de tieners

Een voor ons nieuw en spannend spel rondom Pasen, letterlijk! We gaan de Paasnacht door met een soort Wie-is-de-mol achtig spel. Durf jij het? Geeft je op bij  . Om een idee te krijgen hoe dat gaat kun je dit voorbeeldfilmpje kijken: Paaschallenge 2019

Paaschallenge2 klein

Avondgebeden in de Stille Week

intro stille weekDe hele week voor Pasen zijn er korte avondgebeden in de IJsseldijkkerk. Een moment van stilte en bezinning, schriftlezing, gebed en een lied. De stilte is niet beklemmend maar rustgevend, verdiepend, louterend. Het zijn indrukwekkende momenten waarbij je tot jezelf kunt komen en ook meer ruimte krijgt om tot God te bidden. Van harte welkom in één of meerdere of alle vieringen. We beginnen steeds om 19.30 uur en het duurt hooguit 20 minuten. Maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18 en zaterdag 19 april, 19.30 uur in de kerk.

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieOp 1e Paasdag 21 april 2019 collecteert de diaconie voor het Jeugdwerk. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil houvast bieden aan jongeren en hun plaatselijke gemeenten. Zij doen dit door het ontwikkelen van materialen en activiteiten voor goed kerkelijk jeugdwerk. Zij willen jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen en hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt de HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente.

Van de kerkenraad

intro kerkenraad kleurIn de afgelopen kerkenraadsvergadering is het volgende besproken: op eerste Paasdag zal de uitzending van de LOK live (life?) vanuit de IJsseldijkkerk uitgezonden worden. 
En: ook dit jaar worden er in het voorjaar weer ontmoetingsbijeenkomsten gehouden voor de hele gemeente. De data hiervoor zijn:
Maandagavond 6 mei, 20:00 uur bij kaasboerderij Hoogerwaard met ouderlingen Joop en Els de Heer.
Woensdagmiddag 8 mei, 15:00 uur in de kerk met ouderling Lenny Spek
Donderdagavond 9 mei, 20:00 uur in de kerk met ouderling Arjen de Bruin
Maandagavond 13 mei, 20:00 uur in de kerk met ouderling Els Nijmeijer
Dinsdagmiddag 14 mei, 15:00 uur in de kerk met ouderling Anita Lissenberg.

Uiteraard krijgt u hierover nog verdere informatie en een uitnodiging, maar zo kunt u misschien al een datum in uw agenda vrij houden.

Taartactie voor Alpe d'Huzes

Op 6 juni 2019 ga ik de Alpe d'HuZes oplopen om geld op te halen voor de Kankerbestrijding. 
Om dit bijeen te brengen wil ik op bestelling 1 van de volgende taarten bakken:     

taartactie edith

     

 

 

 

 

 

 

 


                 

 

 

 

 

Alle bedragen zijn inclusief € 5,00 voor de Kankerbestrijding.
Te bestellen en af te halen bij Edith van der Ham, Landszoom 5, Krimpen aan den IJssel.  tel: 0180 – 472456

Stille Hulp

Normaal gesproken is en blijft Stille Hulp iets wat zich onttrekt aan het zicht van de gemeente. Soms is het heel erg hard nodig om mensen te helpen waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat alles er in orde is. Ook in onze gemeente is dit wel aan de orde. De verrassing was dan ook groot toen de diaconie dit kunstwerk mocht ontvangen met daarbij een tekst die we u als gemeente niet willen onthouden:
dank diaconie

 

 

“Lieve mensen van Diaconie,
Wat jullie voor ons al hebben betekend is met geen pen te beschrijven.
We zijn jullie dan ook intens dankbaar.
Ook God zijn we dankbaar.
Hij geeft ons genade op genade, Zegen op Zegen. Ook jullie zijn een grote zegen voor ons.”

Mede dankzij uw giften kan de diaconie dit mooie werk blijven doen!

Collecten in maart

intro collecte diaconieDe diaconie wil graag de resultaten van de collecten in de maand maart 2019 met u delen. In maart collecteerde de diaconie op zondag 3 maart voor een project van Kerk-in Actie in Rwanda met als opbrengst €278,03. Op zondag 10 maart werd voor de vereniging Exodus €396,47 ingezameld. Tijdens de dienst op woensdag 13 maart, Biddag, werd € 374,39 bijeengebracht voor de Voedselbank. Op zondag 17 maart was het collectedoel het Leger des Heils, waaraan u samen € 258,71 bijdroeg. De bestemming van de collecte op zondag 24 maart was voor  de Herberg, een hulporganisatie voor tijden als het leven moeilijk is. Het resultaat was € 282,15. Op de laatste zondag van de maand, 31 maart, was het collectedoel de organisatie M.A.F., die met behulp van vliegtuigen hulp en evangelie brengt op verafgelegen plaatsen. Uw gezamenlijke bijdrage voor dit doel was € 351,78.
De diaconie van de IJssedijkkerk dankt u namens alle goede doelen voor uw gaven.

Steun Kerk-in-Actie bij hulp aan Afrika

Cycloon Idai, die het zuidoosten van Afrika trof, is mogelijk grootste natuurramp ooit. Help mee en steun de slachtoffers Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai' of doneer online.
steunoproep KerkinActie in Afrika

Lees verder