Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

apr
30

zondag, 30 april 2017 10:00 - 11:30

apr
30

zondag, 30 april 2017 18:30 - 19:30

mei
7

zondag, 7 mei 2017 10:00 - 11:30

mei
7

zondag, 7 mei 2017 18:30 - 19:30

3e Thema avond Raad van Kerken

Het thema van deze laatste themavond in dit seizoen is: Hoe ga je met elkaar om als mensen afkomstig uit verschillende kerken? In P.I. de IJssel zijn ze niet anders gewend, ze vormen er een bijzondere gemeenschap met vele verschillende mensen afkomstig uit allerlei milieus, kerkelijk achtergronden en landen. In een interview zegt Bosboom:“Telkens ben ik weer geraakt als ik tijdens de voorbeden 45 koppen naar beneden zie gaan en een speld kan horen vallen. Zeker dit laatste is bijzonder in een omgeving waar het vaak onrustig is. Op dat moment vormen we samen gemeenschap van Christus, met alle nationaliteiten die er zijn.” Op deze avond gaat Bosboom, zelf van Rooms Katholieke huize, met ons in gesprek over de vraag: hoe ga je in en buiten je geloofsgemeenschap op een goede manier om met de verschillen in traditie?

Oranjeconcert 2017

poster oranjeconcert 2017Kaartverkoop H. v. Nieuwkerk, 0180-519574 en H. v.d. Burg, 0180- 516848

 

Eethuis/Follow me Next

Op 3 april was al weer de laatste keer van dit seizoen. Het was een feestelijk avond waarop de leiding de kokers/kooksters en de afwassers bedankten voor hun medewerking dit seizoen. Op hun beurt werd de leiding door de kerkenraad bedankt voor hun inzet en hun bijdrage. Blij en dankbaar zijn we voor het afgelopen seizoen, maar ook voor het bericht dat de hele leiding zich ook het komende seizoen weer wil inzetten. 
Wel zijn we nog wel op zoek naar nieuwe kokers/kooksters en afwassers. Hoe meer handen hoe minder vaak ieder aan de beurt komt. Stel ons niet teleur en meldt u aan bij Marja van Meijeren of bij de scriba. Alvast dank!

In memoriam

Op 5 april 2017 is ANNIGJE STREEFKERK - SCHENK op de leeftijd van 85 jaar overleden. Annie werd geboren in Krimpen in een groot gezin. Na de lagere school ging ze naar de ULO maar al gauw moest ze thuis komen helpen. Toen ze bij van der Giessen de Noord werkte ontmoette ze Floor Streefkerk. Er was een klik met hem, ook omdat hij net als zij gereformeerd was. Gelukkig was er veel contact vanuit de gemeente en in onze gesprekken ook op de avondmaalszondag als ik aan huis avondmaal kwam vieren, waren intensief. Op de dag van haar sterven mocht ik haar nog opzoeken in het Havenziekenhuis.

Kinderhoorspel in: De Kerken Spreken

Op zondag 16 april ( 1e Paasdag) was in het kinderhalfuurtje van De Kerken Spreken een nieuw hoorspelte beluisteren, wat ook dit jaar is gemaakt met medewerking van groep 5 van pcb Het Kompas. 15 Leerlingen hebben verschillende rollen gekregen in het verhaal van de opstanding van Jezus. Van vertellers, farizeeër of hogepriester. Of misschien wel de soldaten die de wacht hielden bij het graf. Maria (de moeder van Jakobus), Maria van Magdala en Salomé die het graf bezoeken om het lichaam van Jezus te verzorgen. De engel die tot hen spreekt, leerlingen van Jezus, Simon Petrus en de man van wie Maria denkt dat het de tuinman is. En, zoals het hoort bij een hoorspel, natuurlijk ook bijpassende achtergrondmuziek en geluidseffecten. Natuurlijk met mooie muziek over de opstanding van Jezus en ook nog een verhaal over Maarten. Ook is er een video versie beschikbaar van het hoorspel, dit jaar gemaakt met tekeningen van groep 5. Het hoorspel eerst op school beluisterd en bekeken worden. Vanaf zondag komt het hoorspel van Pasen online op Facebook en de website van pcb Het Kompas en wordt ook uitgezonden op de Lokale Omroep Krimpen (ook te beluisteren op een ander moment via de website van de LOK bij Uitzending gemist.

Van Pasen naar Pinksteren

Samen met het Christelijk Gemengd Koor “Deo Cantemus” op weg met als thema: “Van Pasen naar Pinksteren” Het concert wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2017 in de OPEN HOF, Hesseplaats 441, 3069 EA te Rotterdam-Ommoord. Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. “Deo Cantemus” staat onder leiding van Hans van Blijderveen en wordt begeleid door André de Jager op het orgel. Voor verdere informatie over “Deo Cantemus”: www.deocantemus.nl

De seniorenreis

Op maandag 1 mei vertrekken we om 10.00 uur van de parkeerplaats voor onze jaarlijkse seniorenreis, dit keer naar Vierhouten. We hopen op een mooie week waarin we kunnen genieten met elkaar en van de activiteiten die op het programma staan. Vrijdag 5 mei hopen we in de loop van de middag weer gezond en wel in Krimpen aan te komen.

Bijbeluur

Op woensdag 26 april en 3 mei is er in verband met vakantie van Joke van der Hout geen Bijbel uur. Het volgende Bijbel uur is op 10 mei. Joke bespreekt dan psalm 23.

Verslag wijkgemeente samenkomst op 18-04-17

gemeenteraadpleging 1  18 4 17Verheugend veel leden van onze IJsseldijkkerk wijkgemeente waren gekomen op deze, zo kort van tevoren bekend gemaakte datum. De voorzitter van onze kerkenraad én voorzitter van de beroepingscommissie, Leo v.d. Schelling, opende de samenkomst met het lezen van Marcus 16, vers 9-14 en gebed. Daarna hoorden de meer dan 100 aanwezigen hoopvol nieuws over de contacten die zijn gelegd met een te beroepen dominee. De aanwezigen werd om een schriftelijke stemming gevraagd. Een tweede onderwerp van deze avond was de voortgang van het PKN-Krimpen beleidsplan: ‘Zicht op overmorgen’ waarover informatie werd gegeven. Voor wie op 18-04-17 niet aanwezig kon zijn kan hieronder een uitgebreid verslag lezen en/of de geluidsopname (aanklikken:uitzending 18 april 2017) die gemaakt is van deze samenkomst beluisteren.

Ouderen contactmiddag

Op donderdag 6 april  2017  was er weer een Ouderen Contactmiddag in de Rank. Ds. M. van der Giessen verzorgde op deze goedbezochte middag de meditatie over Simon van Cyrene. Daarna gaf de heer Huib Neven een boeiende en leerzame lezing over de kruiswegstaties, aan de hand van voorbeelden op de beamer en met een boekentafel met vele foto's. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus uitbeeldt. Na de pauze was er een verloting met leuke prijzen en de middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Het was een mooie middag samen, waarin weer vele contacten werden gelegd.

Social Media