Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

dec
16

zondag, 16 december 2018 10:00 - 11:30

dec
16

zondag, 16 december 2018 18:30 - 19:30

dec
23

zondag, 23 december 2018 10:00 - 11:30

dec
23

zondag, 23 december 2018 18:30 - 19:30

Gebedskring

intro GebedskringKrimpenAfgelopen halfjaar is er gekeken of het houden van de gebedskring op een later tijdstip, van 20:00-21:00 uur, meer / andere mensen de mogelijkheid zou geven deel te nemen aan deze kring. Van deze mogelijkheid wordt maar zeer weinig gebruik gemaakt. Voor de vaste kern van het gebedsteam is de oude tijd, van 19:00-20:00 uur, prettiger. Daarom zal vanaf 1 januari de kring op de ‘oude’ tijden gehouden worden. Iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 19:00-20:00 uur in de consistorie van de IJsseldijkkerk.
Donderdag 20 december 2018 zal er geen gebedskring zijn!

De kerkenraad vraagt dringend uw hulp!

intro kerstpostDe kerkenraad heeft besloten dit jaar alle leden van de IJsseldijkkerk een kerstgroet te sturen. Voor de bezorging hiervan hebben we gekozen voor de kerstpostactie van de ZWO werkgroep. Een mooie actie voor een mooi doel, kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Onze wijkdiaconie neemt hiervoor de kosten voor haar rekening. De kaarten die bezorgd worden via de kerstpostactie worden door vrijwilligers gesorteerd en rondgebracht. Nu wij als gemeente zo’n grote hoeveelheid post inleveren, kunnen we natuurlijk niet achterblijven met onze inzet voor die actie. Daarom een dringende vraag aan u: Meldt u aan als bezorger voor komende week!!

Lees verder

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieOp 16 december 2018 vraagt de diaconie uw bijdrage voor het Noodfonds. De gemeente wordt om een bijdrage gevraagd,  zodat de ondersteuning door de diaconie van een groot aantal activiteiten door kan blijven gaan. Werk onder allerlei groepen mensen, activiteiten op allerlei gebieden, onder zwakkeren, onder mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Van harte aanbevolen!

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurTijdens de kerkenraadsvergadering van 28 november 2018 heeft de interieurcommissie de eerste ideeën bekend gemaakt met betrekking tot het opknappen van de kerkzaal. Met name de vloer is aan vervanging toe. Deze wordt erg slecht. Maar, zoals dat gaat, komt er dan meer in beeld dat vervangen of opgeknapt moet worden. De kerkenraad zal zich beraden over de ingebrachte eerste ideeën.

Wij gedenken

Op 8 november 2018 overleed in de leeftijd van slechts 57 jaar Johannes Butter. We lazen in de kerk  uit 1 Korinthiërs 13 waar verwoord wordt dat wij nu nog slechts in raadselen zien, maar eens van aangezicht tot aangezicht. De meeste van alles is de liefde, liefde van een man voor zijn vrouw, van een vader voor zijn kinderen, van een mens voor zijn medemens. Die liefde vindt haar basis in de liefde van God voor de mensen, in Christus die de dood heeft overwonnen. We wensen de familie en vrienden veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.

Kerstpostactie

intro kerstpostOok dit jaar organiseert de ZWO- werkgroep van de vier wijkkerken de Kerstpostactie. Voor € 0.55 per kerstkaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en in Lekkerkerk. De opbrengst van de Kerstpost actie is dit jaar bestemd voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië. Dit is een project van Kerk in Actie.
U kunt uw kerstkaarten op zondag 9 december en op zondag 16 december in uw eigen kerk inleveren. Graag een enveloppe met gepast geld erbij inleveren.
Om alle kerstpost op tijd bij alle geadresseerden af te leveren hebben we vrijwilligers nodig die deze kaarten willen bezorgen. Heeft u hiervoor interesse, informeer bij één van de ZWO-leden in uw eigen kerk of er nog vrijwilligers nodig zijn. “Vele handen maken licht werk.”
 Contact IJsseldijkkerk: P. Vonk Noordegraaf, tel: tel. 0180-68258
ZWO-werkgroep Ark, Rank, IJsseldijkkerk, Wingerd.

Disclaimer

Social Media