Opknappen kerkzaalZoals u wellicht in de wandelgangen gehoord hebt zijn er plannen uitgewerkt om de kerkzaal een opknapbeurt te geven. De reden was in 1ste instantie dat de huidige linoleum vloerbedekking is versleten.

De kerkenraad heeft een interieurcommissie aan het werk gezet om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en haar te adviseren over de beste oplossing. Gaande dat onderzoek bleek dat het vervangen van het linoleum door een soortgelijke vloerbedekking kostbaar werd door het moeten egaliseren van de onderliggende houten vloer. Op dat moment is de interieurcommissie breder gaan onderzoeken en zijn aspecten als energiebesparing ook meegenomen. Kortom, van het één kwam het ander wat uiteindelijk tot een veelomvattende opknapbeurt leidt.

Intussen zijn de plannen voor het grootste deel uitgewerkt en zijn de financiën geregeld. Er is toestemming verkregen van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. De volgende stap is het (gedeeltelijk) uitbesteden van het werk aan een aannemer.

Graag willen we u als gemeentelid meenemen in de plannen. Door de corona-maatregelen is hier steeds geen goede gelegenheid, in de vorm van een gemeenteavond, voor geweest. Om deze reden hebben wij u via een video uitzending op woensdag 7 april laten zien wat de plannen zijn. U kon op deze avond, tijdens de uitzending, eventuele vragen via WhatsApp of telefoon stellen. Deze zijn dan aan het einde van de presentatie behandel. Zowel de presentatie als de video zijn terug te kijken in het besloten gedeelte onder Opknappen kerkzaal.

Vragen stellen kan nog steeds.
En ook kunt u zich al vast opgeven als vrijwilliger. Hoe meer wij zelf doen, des te meer kunnen we realiseren met ons budget.

Voor vragen, opmerkingen en u opgeven als vrijwilliger kunt u zich wenden tot de kerkenraad.

terug