Vanuit het beamerteam

Op zondag 31 oktober is de nieuwe Bijbelvertaling in gebruik genomen. De digitale versie is nog niet beschikbaar gesteld. In afwachting daarvan zullen we de schriftlezingen uit NBV blijven gebruiken en bij kortere schriftlezingen de nieuwe versie zelf maken. Hierdoor kunt u dus komende tijd mogelijk enig verschil horen/lezen op de beamer tussen de 2 vertalingen.
terug