Vanuit de pastorie

Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft. (Gezang 440 Liedboek-1973)
Wees allen Gode bevolen, Ds. C. Baggerman
terug