Vanuit de kerkenraad 26-11-2021

We zijn druk bezig met het benaderen van nieuwe kerkenraadsleden en hopen binnenkort hierover meer te kunnen melden. We zijn dankbaar voor de eerste toezeggingen die we al hebben gekregen. Het is belangrijk dat het gemeenteleven door kan gaan, daarvoor zijn vrijwilligers en ambtsdrager onmisbaar! En Christus zelf is de Goede Herder die ons helpt en ons de weg wijst.
terug