Vanuit de kerkenraad 3 april

In de vergadering van de kerkenraad  kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: er is nieuws over de verbouwing en orgel onderhoud en er is een hulpvraag aan de gemeente.

Nieuws over de verbouwing en uitbreidinng van hal en achter zalen. 
Misschien heeft u de tekeningen al zien hangen in de achterzaal.
De voorbereidingen voor de verbouwing en uitbreiding van de hal en achter zalen zijn in volle gang.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad is er toestemming.
De gemeente Krimpen heeft de aanvraag voor de bouwvergunning in behandeling.
Het wachten is op ook groen licht vanuit die hoek.
We houden u op de hoogte.

Restauratie orgel
Ook het orgel zal een ingrijpende restauratie moeten ondergaan. Een nieuwe blaasbalg moet geplaatst worden.
De toestemming van CvK en AK is er. Nu is het afwachten wanneer de orgelbouwer tijd heeft deze klus te klaren.
De vraag is of dat dit jaar gaat lukken.

Hulpvraag voor het Gevangenispastoraat
Zoals u misschien weet, of misschien ook niet, is de IJsseldijkkerk vertegenwoordigd in het gevangenispastoraat.
Een belangrijke taak met PI De IJssel om de hoek.
Nu heeft onze vertegenwoordiger, Ger van der Kruijt, aangegeven deze taak te willen neerleggen.
Het gaat met name om het bijwonen van de zondagse diensten in PI De IJssel, volgens rooster. 
Uiteraard met na afloop een kopje koffie en even contact met de bezoekers. 
Is dit iets voor u, of wilt u meer informatie? Neem contact op met de scriba, of spreek Ger zelf aan.
 
We willen als IJsseldijkkerk graag ons gezicht laten zien, ook daar waar mensen het moeilijk hebben.
terug