Vanuit de kerkenraad 31-05-2022


Een andere vorm om het Heilig Avondmaal te vieren:
Op 19 juni hopen we het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Hoewel we dit eigenlijk weer graag aan tafel zouden doen hebben we toch besloten hier nog mee te wachten.
We hebben wel ideeën hoe we dit willen vormgeven, maar de uitvoering is wat lastiger dan gedacht.
Uiteraard willen we dat zo’n dienst netjes verloopt. Om daar de juiste spullen voor aan te schaffen en uit te proberen hebben we iets meer tijd nodig. Bovendien willen we niet het risico lopen na 1 keer weer terug te moeten naar een andere vorm als in het najaar corona weer de kop opsteekt. Daar hopen we niet op, maar alles bij elkaar bracht ons dit tot het besluit deze keer nog lopend Avondmaal te vieren. 
We hopen op uw begrip en het avondmaal op deze manier voor iedereen toegankelijk te maken.
Hartelijke groet,
Uw kerkenraad


Belangrijk bericht van de scriba:
Van 11 juni t/m 2 juli is de scriba afwezig i.v.m. vakantie. Voor pastorale zaken kunt u zich wenden tot ds. Baggerman of Anita Lissenberg, T. 06-40400343.

In andere gevallen kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Corina de Rooij, T. 06-15091363, of één van de andere leden van de kerkenraad.

 
terug