Vanuit de kerkenraad

Nu er de laatste tijd hard gewerkt wordt aan de bestrating en stoep bij de kerk, zal het u zijn opgevallen dat er geen leuning is bij de hoofdingang.
Uiteraard is het de bedoeling dat die weer geplaatst wordt.
Dus maakt u zich niet ongerust, er wordt aan gewerkt!
Tot die tijd is er altijd een helpende hand in de buurt.
Bij de zij-ingang is er wel een leuning.
terug