Vanuit de kerkenraad 21 maart

Ontmoetingsbijeenkomsten ‘Geloven met Jozef’
Alvast voor in de agenda! In de periode tussen Pinksteren en de zomervakantie willen we elkaar graag weer ontmoeten rondom een thema. We willen ons deze keer  op een mooie en toegankelijke manier verdiepen in een persoon uit de Bijbel, en wel Jozef.
Nadere gegevens volgen later, met een officiële uitnodiging. 
Voor nu alvast de data van de ontmoetingsbijeenkomsten: (op één na allemaal in de kerk):
  • Donderdagavond 23 mei: bij kaasboerderij Hoogerwaard aan de Lageweg
  • Dinsdagavond 4 juni
  • Woensdagavond 19 juni
  • Woensdagmiddag 22 mei
  • Maandagmiddag 3 juni
  • Donderdagmiddag 6 juni
U hoort meer van ons!

 
terug