Vanuit de kerkenraad 08-07-21


Wat was het afgelopen zondag fijn om na de dienst elkaar weer te kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Fijn dat daar de ruimte voor is op het plein bij het Comenius college.
Hoewel het enige organisatie vraagt willen we dit toch graag elke zondag doen deze zomer, bij goed weer!
Dus: Bij goed weer koffie na de dienst!
De koffie moet wel in de kerk gezet worden en vervoerd naar de school. Wilt u deze taak ook een keer op u nemen? Daar zijn we heel blij mee!
Geef het door aan de scriba: scriba@ijsseldijkkerk.nl

Onze gelukwensen gaan naar de Wingerd gemeente nu ds. J.G. Amesz uit Rotterdam Zevenkamp het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen.
Wij wensen hen een mooie en gezegende tijd met elkaar en hopen op een goede samenwerking.

 
terug