Vanuit de diaconie


Op 30 oktober jl. hebben we met een aantal diakenen van de Ark/Rank en de Wingerd de Pauluskerk bezocht. Doel was om te bekijken of we een samenwerking aan kunnen gaan en zo ja in welke vorm. 
Om breder draagvlak te krijgen, is een vervolgbezoek met een grotere groep gepland. Uiteraard voor zover dat met eventuele nieuwe maatregelen mogelijk is. 
Mocht u/jij mee willen gaan bij dit vervolgbezoek dan kun je je aanmelden bij Jeroen Speksnijder: j.p.speksnijder@gmail.com .
terug