Raad van Kerken / zanggroepje

Op donderdagavond 5 oktober is er in onze kerk een avond van de Raad van Kerken met als thema ‘Zingen aan tafel’. In de verschillende kerken in ons dorp wordt het avondmaal/eucharistie op een verschillende manier gevierd en beleefd. Juist aan de hand van de liederen en de muziek kunnen die verschillen én de overeenkomsten duidelijk worden. Vanuit vier kerkelijke tradities wordt er iets verteld over het avondmaal en we gaan daarbij ook met elkaar zingen.

Wij zouden het leuk vinden als er vanuit onze gemeente een kleine zanggroep zou zijn die een aantal liederen kan zingen. Onze organist Jolanda Zwoferink wil deze groep begeleiden.

Vind jij/u het leuk om deze avond mee te doen, meld je dan aan bij Jolanda: 06-43789902 of
Augusta_21@outlook.com. Ook vanuit de andere kerken zullen er zanggroepen en musici zijn.
 
terug