Project BuurtkrachtZet uw buurt in haar kracht en doe mee aan project Buurtkracht
In deze tijd zijn we veel thuis. Met verschillende mensen afspreken kan niet en onze sociale contacten zijn sterk verminderd. Als ze al plaatsvinden, dan is dat op minimaal anderhalve meter afstand. Het netwerk van veel mensen is kleiner geworden. Samen kunnen we hier iets aan doen! Juist in deze tijd is het belangrijk dat u kunt rekenen op de mensen in uw buurt. Voor een praatje, luisterend oor of een helpende hand. Zet uw buurt in haar kracht en doe mee aan Project Buurtkracht!
Doe mee en kom in contact met uw buren
Soms is het lastig om met elkaar in contact te komen. Met het project Buurtkracht gaan we daar verandering in brengen. De samenwerkende kerken van Krimpen, samen met KrimpenWijzer Team Welzijn, dagen u uit om eens een goed gesprek met uw buren te voeren! Veel van onze gesprekken gaan niet verder dan “hoe gaat het?”, dat terwijl er nog zoveel meer te vragen is. Hoe zo’n goed gesprek er uit kan zien, leggen de sociaal werkers van KrimpenWijzer uit op hun website: www.krimpenwijzer.nl/buurtkracht. Daar delen ze handige tips over wat u kunt vragen aan een buur. Ook vanuit pastoraal oogpunt is het goed om bij buren te polsen hoe het met hen gaat.
Door contact met uw buren te hebben, zet u uw buurt in haar kracht. Samen maken we de buurten van Krimpen aan den IJssel tot een fijne leefomgeving.

Een mogelijkheid voor contact wordt al door diverse kerken gefaciliteerd door middel van het Open Kerkmoment. Op een doordeweekse dag is het mogelijk één van deze kerken binnen te lopen voor een kopje koffie/thee, een gesprekje, een rustmoment of gebed.
Deze momenten zijn: Dinsdagmorgen van 10-12 uur in R.K.parochie de Bron
                                  Woensdagmorgen van 10-12 uur in de Sionskerk
                                  Woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur in de Wingerd
                                  Donderdagmorgen van 10-11.30uur in de Immanuelkerk
                                  Vrijdagavond van 19-21uur in de Rehobothkerk
Door meer contact met uw buren versterkt u elkaar en de buurt
Wethouder Hugo van der Wal: “Met dit project willen we inspelen op de goede voornemens van inwoners door buurtgenoten elkaar te laten helpen. Deze tijd is voor iedereen moeilijk. Het gaat er bij dit project om dat we als gemeente en KrimpenWijzer samen problemen in de buurt signaleren en oppakken. Het gaat verder dan alleen ontmoeting. Het doel is dat inwoners elkaar versterken en in hun kracht zetten. Dat kan ook door het doen van een kleine boodschap voor uw zieke buurvrouw of het maken van een wandeling met een buurtgenoot, zodat hij/zij weer eens buiten komt. Doet u ook mee aan dit goede voornemen? We staan immers samen voor een krachtig Krimpen!”.
Meer weten? Neem contact op met KrimpenWijzer
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer is elke dag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken via het telefoonnummer 0180 51 75 90 of per mail naar welzijn@krimpenwijzer.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de site: www.krimpenwijzer.nl
 
terug