Opknappen kerkzaal 10-06-2021

 

Zoals u misschien afgelopen zondag gezien hebt, waren er een aantal gordijnen verwijderd.

Na het maken van de kussens voor de banken (bijna gereed) worden er op de achtergrond volop activiteiten opgepakt. We willen u graag op de hoogte houden.


In de afgelopen weken is het werk aanbesteed en C.Spek zal het uit gaan voeren. We hebben, kijkend naar de agenda, een planning met de aannemer opgesteld. Vervolgens zijn de diverse leveranciers en onderaannemers gebeld of de planning uitvoerbaar is. Is er nog ruimte voor zo’n klus in ieders planning?, is het materiaal op tijd te leveren? Enzovoort.

We willen na zondag 27 juni beginnen en rekenen voor de trouwdienst van 9 september de kerk weer in gebruik te nemen. Hopelijk kunnen we er met start winterwerk iets feestelijks van maken en ook het eerstvolgende IJsseldijkconcert kan op 18 september dan doorgaan.

Is alles dan klaar? Nee, vloeren, schilderwerk, banken, garderobe, zijn dan gereed maar bv. gordijnen, voorzetramen en dakisolatie niet, die zullen later aangebracht worden.

De eerste week: van 28 juni- 2 juli wordt voor ons heel belangrijk omdat er dan een enorme uitdaging voor onze vrijwilligers ligt. Wij rekenen op de medewerking van (krachtige) mannen en vrouwen voor het verhuizen van de banken en het slopen van de vloer. U wordt gebeld door Theo de Jong!, maar kunt het ook vóór wezen door hem zelf te bellen op 06 20279330.

Waar gaan we in die periode ‘kerken’? Met het Comenius college is afgesproken om de morgendienst in de aula van de Mavo, Boezemdreef 1, te houden. Voor de avonddienst willen we overleggen om in die periode, elke week, de dienst in de Rank te houden.

Waarom zijn de gordijnen nu verwijderd? Dat heeft te maken met het onderzoek naar de gevolgen voor de akoestiek als er geen gordijnen hangen.

terug