Ontmoetingsbijeenkomsten


Ontmoetingsbijeenkomsten 2022

We zijn blij dat we na twee jaar corona-beperkingen elkaar weer kunnen ontmoeten!
Daarom organiseren we op diverse momenten een ontmoetingsbijeenkomst.
De ontmoetingsbijeenkomsten zijn in de kerk, met uitzondering van de bijeenkomst op 30 mei 2022; die zal plaatsvinden bij fam. Hoogerwaard, Lageweg 45  2935 CD Ouderkerk a/d IJssel.

Het onderwerp van de bijeenkomsten is: “Wat doen wij in de kerk? Over de betekenis van de liturgie”. In de coronatijd konden we niet naar de kerk. Wat hebben we daaraan gemist? En dingen die vanzelfsprekend waren, zoals zingen, waren soms ook niet mogelijk. Toch hebben alle onderdelen van de liturgie een betekenis.
Op een laagdrempelige en toch leerzame manier gaan we daarover in gesprek onder leiding van ds. Baggerman. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jong én oud!

We hebben een aantal avonden en middagen gepland. U kunt zelf kiezen wanneer u aanwezig kunt zijn.
De middagen beginnen om 14.00 uur (koffie/thee vanaf 13.30 uur) en de avonden beginnen om 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur).

De data zijn:
  • Woensdagmiddag 18 mei, met Els Nijmeijer en Lenie ’t Hart in de kerk. 
  •  Maandagmiddag 23 mei, met Anneke Wijnmaalen en Ria van der Ent in de kerk. 
  • Maandagavond 23 mei, met Arjen de Bruin in de kerk.
  • Maandagavond 30 mei, met Jan Jansen en Petra Spek bij fam. Hoogerwaard.
  • Donderdagavond 2 juni met Lenie ’t Hart en Anneke Wijnmaalen in de kerk.
  • Dinsdagmiddag 7 juni met Petra Spek en Ria van der Ent in de kerk.
  • Maandagavond 13 juni met Corina de Rooij en Greetje Jorna in de kerk.
Graag aanmelden vóór 11 mei. Dat kan bij de ouderling van de bijeenkomst van uw keuze, KLIK HIER voor contactgegevens 
of bij scriba Annemieke Ringoir, scriba@ijsseldijkkerk.nl, telefoon 0180-590019.
Wilt u dan uw voorkeursdatum aangeven en mocht die datum al vol zitten, of u eventueel een andere datum kunt komen?

We zien er naar uit om u te ontmoeten op één van de bijeenkomsten!

Hartelijke groeten namens de kerkenraad,
Corina de Rooij, voorzitter
Annemieke Ringoir, scriba
Ds. C. Baggerman, predikant
 
terug