Naar de kerk.... of nog even niet


Naar de kerk...
Dankbaar zijn we dat de landelijke kerk heeft aangegeven dat er voor de plaatselijke gemeenten weer wat ruimte is om samen te komen. Daar zijn we wel voorzichtig mee. Op het ogenblik hebben we diensten met maximaal dertig mensen, inclusief ‘personeel’, als koster, organist, technici, kerkenraad en voorganger.
Dan komt het in feite neer op nog zo’n twintig kerkgangers. Dat is niet veel – maar we zijn blij dat het weer kan en we hopen en bidden dat het veilig kan en dat we niet weer hoeven terug te schakelen. We hebben nog geen kindernevendienst en jongerennevendienst, maar we hopen dat daar ook weer wat ruimte voor komt.

Zoals bekend moet u zich aanmelden voor de diensten. U doet dat door een bericht te sturen naar kerkbezoek-2020@kpnmail.nl. Ook kun u bellen naar 06-40608129 (Hans Lissenberg).
Als u zich voor een hele maand (nu dus voor april) aanmeldt, kunnen wij een goede planning maken. Natuurlijk kan het ook tussendoor, als u zich later bedenkt. Als u overigens zich had aangemeld, maar toch niet kunt, laat u dat dan ook weer weten, dan kan uw plaats door een ander worden ingenomen! Alleen als u een bevestiging van ons ontvangt, kunt u die zondag ook naar de dienst komen. Hebt u die dag corona-achtige klachten, dan moet u helaas thuisblijven. Mensen in de risico-groepen vragen we ook heel voorzichtig te zijn.

…of nog even niet
Kunt u nog niet naar de kerk, of wilt u liever uw bijdrage overmaken, dan kan dat natuurlijk ook nog steeds. Het rekeningnummer voor de kerk is: NL84RABO0351976817 o.v.v. IJsseldijkkerk. Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98RABO0351902651 o.v.v. IJsseldijkkerk en het doel of de datum van de collecte.
terug