Bijbelkring

In de bijbelkring, een aantal avonden in het seizoen, lezen we afwisselend uit verschillende bijbelboeken of aan de hand van bijbelse thema’s. Door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God. Informatie of opgave bij ds. Baggerman. 
Contactgegevens
Op dinsdag 5 oktober 2021 willen we de bijbelkring over de Galaten voortzetten. Graag even aanmelden bij ds. Baggerman.

Bijbeluur

Tijdens het winterseizoen is er eens in de twee weken op woensdagochtend het bijbeluur, waar u welkom bent van 10.00 – 11.00 uur in de kerk om met elkaar de bijbel te lezen en erover te praten, dit onder leiding van ds. Baggerman.
Contactgegevens

Dominee Baggerman wil het Bijbeluur hervatten op woensdagochtend 22 september 10.00 uur. Ook hiervoor graag even bij hem aanmelden!
 

Poëzie-kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.

Geloven is…

Bij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. 

Ontmoetings- avonden

 
 
Ieder jaar vinden er verschillende ontmoetingsavonden plaats. Dit zijn avonden voor de wijkgemeente waarbij de nadruk ligt op de ontmoeting met elkaar aan de hand van een inhoudelijk thema. Deze avonden worden meestal door de predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers voorbereid.
Contactpersonen

Gebedskring

Iedere eerste en derde donderdag van de maand van 19:00 – 20:00 uur zijn mensen uit verschillende wijkgemeenten en kerken welkom in de consistorie van de IJsseldijkkerk om de noden en vreugden uit de gemeente en uit de wereld in gebed bij God te brengen. De datums zijn ook te zien in de agenda van deze website.
 

Raad van Kerken

programma-overzicht
2019-2020

Via deze link naar de PKN Krimpen site kunt u het programma-overzicht 2019-2020 Raad van Kerken vinden.

Agenda

Online Adventsgebed

di 07 dec 2021 om 19.30
J. Remmers en C. Baggerman

Ochtenddienst,3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10:00
ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort

_______________

Aanmelden kerkdiensten

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring