Bijbelkring: "Nieuw!"

Een nieuwe bijbelkring voor de (iets) jongere gemeenteleden, twintigers, dertigers, veertigers. Misschien vind je de drempel naar de ‘gewone’ bijbelkring wat hoog, maar je hebt al wel belijdenis gedaan. Dan is deze kring wat voor jou!
Lees meer 

Bijbelkring

In de bijbelkring, een aantal dinsdagavonden in het seizoen, lezen we afwisselend uit verschillende bijbelboeken of aan de hand van bijbelse thema’s. Informatie of opgave bij ds. Baggerman. 
Contactgegevens
Lees meer 

Bijbeluur

Tijdens het winterseizoen is er op woensdagochtend eens in de twee weken van 10.00 – 11.00 uur het ‘bijbel-uur’. We komen dan samen met een mooi groepje (ietsje oudere) mensen om met elkaar uit de bijbel te lezen en vooral ook er met elkaar over te praten. U bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken.
Lees meer 

Po√ęzie-kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar om aan de hand van een bepaald thema een aantal gedichten te lezen en te bespreken. 
Lees meer 

Ontmoetings- avonden

 
 
Op meerdere middagen en avonden per jaar zijn er ontmoetingsgelegenheden voor de wijkgemeente waarbij de nadruk ligt op de ontmoeting met elkaar aan de hand van een inhoudelijk thema. Deze middagen en avonden worden meestal door de predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers voorbereid.
Contactpersonen