Bijbelkring

In de bijbelkring, een aantal avonden in het seizoen, lezen we afwisselend uit verschillende bijbelboeken of aan de hand van bijbelse thema’s. Door samen te lezen en erover te praten kom je dieper bij de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God. Informatie of opgave bij ds. Baggerman. 
Contactgegevens

Bijbeluur

Tijdens het winterseizoen is er eens in de twee weken op woensdagochtend het bijbeluur, waar u welkom bent van 10.00 – 11.00 uur in de kerk om met elkaar de bijbel te lezen en erover te praten, dit onder leiding van ds. Baggerman. Na een lange gedwongen pauze gaan we weer beginnen op woensdagochtend 9 maart. De volgende datums staan in de Agenda.

Poëzie-kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.

Geloven is…

Bij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. 

Ontmoetings- avonden

 
 
Op meerdere middagen en avonden perjaar zijn er ontmoetingsgelegenheden voor de wijkgemeente waarbij de nadruk ligt op de ontmoeting met elkaar aan de hand van een inhoudelijk thema. Deze middagen en avonden worden meestal door de predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers voorbereid.
Contactpersonen

Gebedskring

Iedere eerste en derde donderdag van de maand van 19:00 – 20:00 uur zijn mensen uit verschillende wijkgemeenten en kerken welkom in de consistorie van de IJsseldijkkerk om de noden en vreugden uit de gemeente en uit de wereld in gebed bij God te brengen. De datums zijn ook te zien in de agenda van deze website.
 

Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00
kand. R.P. Hoogenboom uit Woerden

gez. Avonddienst

zo 22 mei 2022 om 18:30
ds. C. Baggerman

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)
____________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring