KerkTV vanuit de IJsseldijkkerk

Van historie tot toekomst en van camera beeld op de muur tot HD video thuis op de bank. Een uitgebreide update van wat er zoal speelt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 29 maart 2020 wordt er elke zondagmorgen een KerkTV uitzending verzorgd. De geschiedenis hiervan is kort: met de komst van de beamer in 2011 hebben we ook onze eerste videocamera aangeschaft, zodat mensen achterin de kerk goed mee kunnen kijken bij bijv. een doopdienst, belijdenis of een optreden van de kindernevendienst.
Er werd toen wel door diverse gemeenteleden  de wens geuit om ook de diensten uit te gaan zenden, kerkTV is tenslotte ook van deze tijd en zo betrek je meer (oudere) gemeenteleden die de dienst niet kunnen bezoeken.
Maar o.a. de kosten van nog een camera, beeldmixer en zendapparaat weerhielden ons nog.
Na de uitbraak van de Corona pandemie en de daardoor verplichte afgelasting van de wekelijkse erediensten is de
uitzending van kerkTV in een stroomversnelling gegaan. We wilden nu alle gemeenteleden kunnen bereiken en als gemeente verbonden blijven in deze bizarre tijd.
Goede apparatuur is niet zomaar even geregeld. Om toch snel te kunnen uitzenden is er daarom naar een  alternatief gekeken. Er is een aantal weken lang steeds van te voren op zaterdagmorgen een dienst opgenomen met persoonlijke videocamera’s en dit is thuis met een computerprogramma tot een film gemonteerd. Helaas was dit ongelooflijk veel werk.

Opstelling zaterdag opnames.


Op naar een eigen online video systeem dat ter plekke op zondagmorgen naar internet streamt.
Gelukkig konden we de benodigde spullen tijdelijk huren en in de kerk plaatsen. Via onze website is de internet link eenvoudig te vinden waarmee de kerkdienst mee bekeken kan worden. Gezien de vele positieve reacties wilden we door naar een blijvend systeem.

Tijdelijke video opstelling voor live uitzendingen.

De wens tot een vast systeem, dat helemaal aan de wens van de IJsseldijkkerk voldoet, kost veel geld.
Een oproep van onze voorzitter van de kerkenraad raakte de juiste snaar, waardoor de benodigde som geld voor ons eigen KerkTV systeem door vele (grote) giften vrij snel tot stand kwam.
Daar zijn we heel dankbaar voor!
Ook aan de oproep dat we gemeenteleden zochten voor de bediening, werd snel gehoor gegeven.
Zo konden we gaan kijken wat onze wensen en de technische mogelijkheden zijn.
Op de galerij komt naast de beamerbediening nu ook de definitieve KerkTV bediening. Hiervoor wordt een mooi meubel gemaakt.
Zo worden organist, beamerist en beeldregisseur nog meer één team dat samen met de predikant de kerkdiensten zo goed mogelijk vorm geeft.
De spullen zijn besteld en diverse gemeenteleden zorgen voor de voorbereiding, zodat we de kosten niet hoger maken dan nodig is. Nu is het wachten tot de apparatuur geleverd wordt.
We hopen zo ongeveer met het Startweekend in september met ons eigen systeem van start te gaan en zo veel gemeenteleden (en anderen) thuis te bereiken!
terug