zo 2 aug 2020  om 10:00
Voorganger: ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort
Ochtenddienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00 uur op de afbeelding om de dienst mee te bekijken en beluisteren
Of luister via de Kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

liturgie:
Intochtslied Psalm 8: 1.3
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied Psalm 8A: 5.6
Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging
Lied 858: 1.2
Wetslezing
Lied 858:3.4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderverhaal
Kinderlied ELB 422 Als je geen liefde hebt
Schriftlezing Matteus 14: 13-21
Lied 383
Preek 
Lied  391
Dienst der Gebeden 
Slotlied  538
Zegen afgesloten met Lied 425

De diaconie vraagt vandaag in de 1e collecte uw bijdrage voor Mercy Ships ziekenhuisschepen.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

09 aug 2020 om 10:00
 

ds. E. Kolkert uit Zwijdrecht

Avonddienst in de Ark

09 aug 2020 om 18:30
ds. H.M. de Jong uit Rotterdam

Ochtenddienst

16 aug 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaringANBI