zo 15 nov 2020  om 18:30
Voorganger: ds. C. Baggerman
Avonddienst

Voor deze gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
U kunt de dienst ook meebeleven via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

liturgie
mededelingen kerkenraad
zingen:        Psalm 42: 1 en 3
stil gebed
votum en groet
zingen:        Lied 969
gebed om verlichting met de heilige Geest
schriftlezing:  Matteüs 23:1-12
zingen:        Psalm 92: 3 en 6
prediking:  –  ‘…want één is uw Meester en gij zijt allen broeders’ – Mt, 23: 8
zingen:     Lied 970
geloofsbelijdenis 
zingen:        Psalm 24: 1 en 5
dankgebed, voorbede
zingen:        Lied 801: 1, 2, 3, 4, 7 en 8
zegen 
zingen:        Amen, amen, amen


De diaconie vraagt  in de 1e collecte uw bijdrage voor het Noodfonds

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed woensdag 2 december

02 dec 2020 om 19.30 ds. C. Baggerman

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring