Kerk in Syrië


Zondag 12 september zijn voor het eerst samengekomen in onze kerk die zo ontzettend mooi is verbouwd en opgeknapt. Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, maar ook door geld dat we al eerder bij elkaar hebben gespaard. We zijn blij en dankbaar dat dit voor ons mogelijk was.

De situatie van de kerken in Syrie is heel anders: door de oorlog zijn vele gebouwen verwoest. Als IJsseldijkkerk willen we graag bijdragen aan de actie van Kerk in Actie (KIA) voor de opbouw van kerken in Syrie.

KIA schrijft hierover: Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Op zondag 10 oktober a.s. willen we hier een extra collecte voor houden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie.  Helpt u mee met de opbouw van kerken in Syrie?
terug