Ik ben er voor jou

Dat samen toeleven naar Pasen kan bijvoorbeeld door een wekelijkse gift aan de extra diaconiecollecte, het meebeleven van de Avondgebeden die worden uitgezonden  op (bijna) alle woensdagen tot aan Pasen en door een Paasgroet te versturen naar gedetineerden.

Hier vindt u, vind jij de tekst van het bericht dat ds. Baggerman namens de kerkenraad van de IJsseldijkkerk aan haar leden stuurt, het bankrekeningnummer voor de extra wekelijks collecte die de diaconie in de veertigdagentijd houdt en een link naar de plaats waar u Paasgroeten voor gedetineerden kunt bestellen :

Ik ben er voor jou

Deze belofte doet de HERE God al aan Mozes: Ik zal er zijn.
Jezus Christus heeft die woorden van de Vader over genomen: Ik ben… de Goede Herder… de ware wijnstok… het levende brood… de opstanding en het leven.
Ik ben er voor jou – zo hebben wij God leren kennen, zo is Hij er nog steeds, ook voor ons.
 
Tegelijk zit daar ook de opdracht in voor ons allemaal: om er te zijn voor een ander. In de kerk noemen we dat: barmhartigheid. Dat je hongerigen te eten geeft, dat je gevangenen bezoekt, dat je zieken verzorgt. Die barmhartigheid hebben wij allemaal nodig, juist in deze coronatijd. Probeer er te zijn voor een ander.
 
De diaconie van de IJsseldijkkerk schenkt u deze veertigdagen-kalender. In de veertig dagen voor Pasen, de lijdenstijd, mogen we ons bezinnen op het lijden van Jezus; alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Daarom kunnen wij er ook voor elkaar zijn. Deze kalender helpt ons daarbij.
 
Namens de kerkenraad van de IJsseldijkkerk, 
ds. C. Baggerman
In de 40 dagentijd staat er in andere jaren in de kerk de welbekende ‘boterham’ voor elke week een ander doel in het kader van Ik ben er voor jou.
De komende weken tot Pasen wil de diaconie u (noodgedwongen digitaal) meenemen langs deze verschillende doelen/projecten. 
Mogen we ook dit jaar op uw gebed en financiële bijdrage rekenen?
U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer NL98RABO 0351 9026 51  t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als u wilt meedoen aan de Paasgroet voor gedetineerden, bekijkt u dan de informatie van de landelijke Protestantse Kerk.  De websitegegevens vindt u, vind jij ook  in de inleiding van de aan u geschonken veertigdagenkalender.
 
terug