Hulp voor de vluchtelingenboot


De plaatselijke diaconieën en het  Inloophuis Crimpen-Inn hebben van Krimpenwijzer een bericht ontvangen met een oproep om hulp te bieden aan de asielzoekers die verwacht worden op de komende hotelboot. Dit bericht delen zij graag met u en vragen ook uw gebed voor deze vluchtelingen.
Vrijwilligers gezocht voor vluchtelingenboot in Krimpen aan den IJssel
‘Binnenkort arriveert de boot voor de noodopvang van asielzoekers in Krimpen. Snel daarna zullen de
eerste bewoners volgen. Deze mensen kennen de weg nog niet, zijn de taal niet machtig en hebben
geen sociale contacten, dagbesteding of eigen vervoer. Om deze mensen op weg te helpen en te
zorgen dat ze de mogelijkheid hebben om alvast te beginnen met Nederlands leren, mensen leren
kennen, sporten, muziek maken of andere bezigheden, hebben wij jullie nodig.’

Via KrimpenWijzer ontvingen wij bovenstaand bericht en brengen dit graag onder uw aandacht.
Het is inmiddels bekend, dat er alleen volwassenen op de boot zullen verblijven. Het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers) heeft KrimpenWijzer de inventarisatie van mogelijke dagbesteding en
beschikbare vrijwilligers in handen gegeven.

Inloophuis Crimpen-Inn vraagt vrijwilligers voor een eventuele creamiddag of ochtend (zoals
schilderen, tekenen, mozaïeken en haken) die door het inloophuis wordt georganiseerd. De behoefte
daaraan zal blijken uit inventarisatie van KrimpenWijzer. Voor deze activiteiten kunt u zich opgeven
bij Tom Janse, tomjanse@hetnet.nl of 06-1371657.

Verder kunt u zich opgeven voor diverse activiteiten. Tolken en vervoer zijn belangrijke
aandachtpunten. Er is ook voor fietslessen vraag naar vrijwilligers en overbodige, bruikbare fietsen.
Via deze link: link kunt u zich opgeven voor de diverse activiteiten.

Wij vragen uw gebed voor deze vluchtelingen.

Hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconieën en Inloophuis Crimpen-Inn,
Henny Trouwborst (hennytrouwborst@hotmail.com, 0643552857).
terug