Het geluid in de kerkzaal


Nu we alweer een aantal weken dienst houden in de vernieuwde kerkzaal begint alles een beetje te wennen en weet iedereen alles weer aardig te vinden, voor zover er iets veranderd is. Waar we wel heel benieuwd naar zijn is hoe u de nieuwe situatie  ervaart. Met name ook wat betreft het geluid met zingen en spreken. Is alles wel goed te verstaan? Af en toe bereikt ons al een signaal, waar we heel blij mee zijn. We zijn ons ervan bewust dat de akoestiek sterk veranderd is en horen daarom ook graag reacties van de kerkbezoekers.

U kunt hiervoor een bericht sturen naar Rob Ringoir, rob.ringoir@gmail.com, of bellen met hem: 06 53845275. 

terug