Avondgebeden onderweg naar Pasen


De Raad van Kerken organiseert ook dit jaar weer deze gezamenlijke avondgebeden. Op de
woensdagen in de weken voor Pasen komen we om 19.15uur in steeds een andere kerk bij elkaar
om samen te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn. Een goede vorm van voorbereiding, inkeer en
bezinning op weg naar het Paasfeest. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Verbonden met elkaar, zien we uit naar het feest van de Opstanding van onze Heer.
Op 22 februari valt het Avondgebed samen met Aswoensdag en is er een gezamenlijke viering in
kerkgebouw de Bron.
Op 1 maart is het gezamenlijk avondgebed in de IJsseldijkkerk
Op 8 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Wij vieren dat samen met gebedsdiensten in de
Immanuelkerk en de IJsseldijkkerk.
Op 15 maart is het gezamenlijk avondgebed in de Fonteinkerk
Op 22 maart is iedereen welkom in de Wingerd
En het laatste gezamenlijk avondgebed voordat de Stille Week begint is op 29 maart in de
Immanuelkerk.

De gezamenlijke avondgebeden beginnen om19.15uur en duren ongeveer 20minuten.
De viering van Aswoensdag en de vieringen op Biddag voor Gewas en Arbeid beginnen om 19.30uur.
Kom ook!
Samen onderweg naar Pasen.

In de Stille Week voor Pasen (van 3 t/m 8 april) is er dagelijks een avondgebed, behalve op Goede Vrijdag.
terug