Alpha Youth


In maart zal er weer een seizoen van de Alpha Youth in Krimpen aan den IJssel van start gaan. Wij hopen met de hulp van de Heilige Geest onze jeugd te onderwijzen in het geloof in onze God. In de voorgaande seizoenen van de Alpha Youth is gebleken dat er deelnemers zijn die niet opgegroeid zijn met het geloof, maar het grotere deel bestaat toch vaak uit jongeren die wél een christelijke opvoeding hebben genoten, maar gaandeweg het geloof zijn  kwijt geraakt. Onze ervaring is dat De Heilige Geest de Youth Alpha wil gebruiken om jongeren van juist ook déze doelgroep er opnieuw bij te halen en opnieuw kennis te laten maken met het Evangelie van Zijn genade.

Kent u zulke jongeren vanuit uw omgeving of vanuit uw gemeente? Dan zijn ze van harte welkom op de  Alpha  Youth! 

Het allerbelangrijkste blijft echter dat u de jeugd van onze gemeenten in gebed bij onze God brengt. Hij weet precies wat zij nodig hebben. Ook willen wij u vragen het werk van de Alpha Youth in uw gemeentelijk en persoonlijk gebed mee te nemen. 

Namens het Alpha Youth team,

Nick Heurter
Rolf Heij
Marieke Romijn
Charlotte Burggraaf
Celine Carton
Sander Kooy

Praktische informatie
In de bijlage treft u een poster met de relevante gegevens. In de voorgaande seizoenen bleken de deelnemers zich vooral te bevinden in de leeftijdscategorie van 17 t/m 25 jaar. Het lesmateriaal is ook voor deze categorie het meest geschikt. 

terug