Advent – avondgebeden 2022
Ook dit jaar zijn er vanuit de Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel weer gezamenlijke avondgebeden in de kerken.
Op de woensdagen in de adventstijd komen we samen om met elkaar te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn.
Zo bereiden we ons voor op het grote feest van Kerst.

We beginnen steeds om 19.15 uur en het duurt ongeveer een half uur.

Woensdag 30 november          De Wingerd, Populierenlaan 90A
Woensdag 7 december            De Fonteinkerk, Burg. Aalberslaan 43
Woensdag 14 december          De Bron, Memlinghof 2
Woensdag 21 december          De Immanuelkerk, Estafette 1

Iedereen is van harte welkom bij deze korte gezamenlijke vieringen!

De Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel is een samenwerking van De Bron, de IJsseldijkkerk, De Fonteinkerk, De Wingerd, Sionskerk-Rehobothkerk, de Immanuelkerk, de Evangelische Gemeente Krimpen en de Molukse kerken.
terug