Actie Kerkbalans 2021 + filmpje


Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerken krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 


We moeten rekenen met een mogelijke deeltijdsaanstelling van een predikant(e) voor de Wingerd. En ook gezien alle noodzakelijke verbouwingsplannen van zowel de Ark als de IJsseldijkkerk is uw verhoogde bijdrage dit jaar meer dan welkom.

Als u bedenkt dat de jaarlijkse begroting van onze drie kerken inclusief predikanten, momenteel al ca. 550.000 euro bedraagt en het aantal aangeschreven leden 1700, dan begrijpt u wel wat Kerkbalans gemiddeld per envelop op zou moeten brengen… de snelle rekenaar komt op 325 euro.

Nu zijn er trouwe leden die dit heel goed beseffen, maar vanwege een AOW of andere uitkering zoveel geld echt niet kunnen missen. Voor hen is er de boodschap: ‘maak u geen zorgen; er zijn voldoende sterke schouders om u heen’.

De leden die wel voldoende middelen beschikbaar hebben en een trouw kerklid zijn, weten vaak wel dat er van hen een véél hoger dan gemiddeld bedrag nodig is. Gelukkig geven velen daar aan gehoor!

Maar dan de cijfers; en die liegen niet. Het blijkt niet altijd bekend. Bij Actie Kerkbalans wordt:

80% van het totaal opgebracht door overwegend ‘ouderen’, tegenover 20% door leden t/m 50 jaar.

Er wordt vaak gezegd: “de jongeren hebben de toekomst!“ Maar dan moet met name een groot deel van de werkende dertigers en veertigers meer besef krijgen van de kosten die de kerk maakt. Jullie steun is dus ook hard nodig. Dankbaar mogen we het samen opbrengen.

De jongere generaties zullen zich hopelijk realiseren dat zij in de toekomst de kerk financieel gezond moeten houden. Daarom is het goed als zij jaarlijks een ruime bijdrage leveren aan de kerk.

Het jaarthema voor Kerkbalans 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Toekomstbestendig handelen dus, niet alleen voor ònze kerk, maar ook voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Laten we met elkaar de schouders er weer onder zetten en tot een succes komen! Wij danken nu alvast weer de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en alle trouwe lopers! 

Doet u mee? Wij hopen van harte dat u hiermee instemt. We laten ons graag verrassen. 

Namens de kerkrentmeesters
Cees Paul
voorzitter college van kerkrentmeesters

 Wie nog meer wil lezen over Kerkbalans kan meer informatie vinden door op deze LINK te klikken.

terug