40 dagen tijd: hulp voor Moldaviƫ


In de week van 15-21 februari vraagt de diaconie uw steun voor Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Klik op deze link voor een filmpje. U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer NL98RABO 0351 9026 51  t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel  o.v.v. "Werelddiaconaat".
terug