40 dagen tijd 2021


We zijn op weg naar Pasen en de 40 dagentijd nadert. Als kerk leven we toe naar het feest van de Opstanding maar voorafgaand nemen we de tijd  om de weg van lijden naar opstanding te herbeleven, om ons te bezinnen op wat dit voor ons persoonlijk betekent en ook zetten we ons in deze weken al jaren extra in voor hen die dat nodig hebben.

In de 40 dagentijd staat er in de kerken de welbekende ‘boterham’ met elke week een ander doel. De komende weken willen we u (digitaal) meenemen langs deze verschillende doelen/projecten.  Mogen we ook dit jaar op uw gebed en financiële bijdrage rekenen? Klik op deze link voor het themafilmpje van Kerk In Actie. U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer NL98RABO 0351 9026 51  t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel.

De gezamenlijke diaconieën

 
terug