40 dagen tijd: voor landelijk jeugdwerk


Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Klik op deze link voor meer informatie. U kunt de bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer NL98RABO 0351 9026 51  t.n.v. Prot Gem. Krimpen a/d IJssel  o.v.v. "Jong Protestant".
terug