40-dagentijd collecte voor Oekraïne


De extra collecte in de 40-dagentijd bij de uitgang is voor Oekaïne: voor steun aan een ziekenhuis, samen met de Krimpense Oekraïners die hieraan bijdragen en voor hulptransporten die van hier naar Oekraïne gaan.

Oekraïne, dichter bij dan je denkt.
We merken dagelijks dat de oorlog in Oekraïne ons allemaal raakt. Zo vangen we vluchtelingen op in Krimpen, worden er vanuit Krimpen hulpgoederen gebracht naar Oekraïne en ervaren we allemaal de economische gevolgen van deze oorlog.
De 40-dagen collecte is deze week voor twee bijzondere doelen voor hulp aan Oekraïne:
Een ziekenhuis
De in Krimpen verblijvende Oekraïners steunen hun thuisland met het geld dat ze hier verdienen.
Ze doen dat concreet door een ziekenhuis daar te ondersteunen.
Wij willen hen steunen door hun project te steunen.
Hulptransporten
Vanuit Krimpen worden er regelmatig hulpgoederentransporten georganiseerd. Zo worden er
meerdere keren per jaar voedsel en kleding gebracht. Ook in april en oktober staan er weer
transporten gepland.
Help hen helpen!

Overmaken voor de 40-dagentijdcollecte kan ook, bijvoorbeeld als u er niet bij kunt zijn in de kerk: 
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel: 40-dagentijdcollecte Palestina en: IJsseldijkkerk

terug