40-dagentijd collecte 25-2


De diaconie collecteert ook dit jaar met een extra collecte in de Veertigdagen-tijd; iedere week weer voor een ander doel. Deze week collecteren we voor Stichting Hoop voor Albanië. 

Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving.

Lees meer

terug