Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Oproep!

muzieksleutelRegelmatig worden in de IJsseldijkkerk concerten gegeven.
Soms wordt er in de pauze koffie geschonken.
Dit wordt verzorgd door een team vrijwilligers.
Nu een aantal leden van dit team stoppen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die af en toe bij een concert willen helpen dit te verzorgen.
Aanmelden kan bij: Tineke Neleman, .

40-dagentijd boekje 2020

intro ZWOOp woensdag 26 februari 2020  begint de 40-Dagentijd die zal duren tot  tot 11 april met dit jaar het thema: STA OP!
Ook voor dit jaar is er weer een 40-dagentijdboekje gemaakt, dat u gedurende 6 weken kunt gebruiken ter voorbereiding op het Paasfeest. Het wordt uitgedeeld op zondag 23 februari.
In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood en een nieuw begin.
Jezus zei: “Sta op” tegen zieke mensen en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Daarom worden wij nu als gemeente opgeroepen om stil te staan bij het onrecht en de ongelijkheid in de wereld en op te staan voor menen die een steuntje in de rug nodig hebben. Met een dagelijkse Bijbeltekst, een overdenking, recept, lied of gedicht brengen u in de Lijdenstijd steeds dichter bij het feest van een nieuw begin, Pasen.
De lezingen komen uit het leesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap.U vindt verder elke week een beschrijving van de Nederlandse en buitenlandse diaconale projecten van Kerk in Actie.
We zijn blij dat we weer als redactie van de drie PKN-wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel dit Lijdenstijd-boekje hebben kunnen samenstellen. We danken alle predikanten die meedachten, meeschreven en alle overige schrijvers van de overdenkingen. We wensen u een zinvolle en geïnspireerde 40 dagentijd!
De ZWO-commissie:
Wingerd: Leonie van Hoek, Karin van Cappellen
Ark/Rank: Marit Zondervan, Mariëtte Mets
IJsseldijkkerk: Pieta Vonk Noordegraaf

Paasgroet 2020

paasgroet 2020Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘STA OP!’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende !
Ook in Krimpen doen Rank/Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk mee aan de paasgroetenactie. In de IJsseldijkkerk wijkgemeente zal deze Paasgroet aan u worden uitgereikt op zondag 22 maart om te versturen tot uiterlijk 5 april.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  Meerdere kaarten  kunt u  in 1 envelop doen en versturen. Dit jaar kunnen alle paasgroetkaarten naar het dienstencentrum  worden gestuurd ( uiterlijk 5 april) 
Adres:
Protestantse Kerk in Nederland
 t.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM Utrecht  
Van daaruit worden de kaarten verspreid over de binnenlandse gevangenissen , de kaarten voor de gevangenen in het buitenland worden via St..Eprafas verstuurd.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!
Hartelijk dank!
ZWO –commissie Rank/ Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk.

ZWO 40-dagentijd 2020 week 1

intro ZWOIn de 40-dagentijd, die dit jaar valt van 26 februari tot 11 april 2020, voert het ZWO elk jaar campagne om uw steun bij haar streven. Dit jaar met het thema:“STA OP!”
In de week van1-8 maart vraagt het ZWO uw aandacht en bijdrage voor project 1: "Sta op….voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten".
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage.Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten.
Hartelijk dank!
Meer informatie over bovenstaande projecten kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd                                                                     
ZWO-commissie Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk

ZWO 40-dagentijd campagne 2020

intro ZWOIn de 40-dagentijd, die dit jaar valt van 26 februari tot 11 april 2020, voert het ZWO elk jaar campagne om uw steun bij haar streven. Dit jaar met het thema:“STA OP!”
In de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen staan we stil bij het leven van Jezus en leven we naar Pasen toe, het feest van Zijn opstanding uit de dood.
Jezus riep “STA OP!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Als  kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap, die nieuws van Zijn dood en opstanding horen en doorvertellen.
Daarom vragen wij u op om als gemeente in beweging te komen en mee te doen met de 40dagentijdcampagne.“STA OP!” Laten we met elkaar opstaan, om anderen hoop te bieden en recht te doen aan vluchtelingen , aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Gedurende de 6 weken naar Pasen toe wordt er steeds een project van Kerkinactie uitgelicht, waarvoor uw aandacht, gebed en bijdrage wordt gevraagd.
In Ark, Rank Wingerd en IJsseldijkkerk staat een collectebus voor dit doel gereed, waarin u uw bijdrage kunt doen.
Doet u ook mee, kom dan in beweging, leef uit geloof, hoop en liefde en “STA OP!” Meer infomatie over de 40dagentijd en de projecten kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Foto's van de Kinderdienst!

Op zondag 16 februari werd er een Kinderdienst gehouden waar de hele gemeente met volle teugen van heeft genoten.
Aan de foto's die zijn gemaakt kunt u dat wel zien! 
6 kinderdienst 2020

Lees verder

Mannenavond in de Tuyter

De Evangelische Gemeente in Krimpen aan den IJssel organiseert een mannenavond op 5 maart 2020 in de Tuyter.
Zij sturen ook aan ons de uitnodiging door voor belangstellende mannen:

mannenavond tyter 03 03 20

Alvast noteren!

intro JNDVoor de komende tijd heeft onze wijkgemeente de volgende activiteiten  gepland.
Wees welkom bij:
* 20 februari  19-20.00uur komt de Gebedskring Krimpen bij elkaar om te danken en te bidden in een gezamenlijk gebed.Bidt u mee? Van harte welkom in de consistorie van de IJsseldijkkerk
* 25 februari, 20:00 uur komt de bijbelkring "Galaten- een fanatiek fundament" weer bij elkaar in de achterzalen. Vanwege een uitgevallen avond zal het deze avond gaan over Galaten 4 vers 21 t/m Galaten 5 vers 12.
* 26 februari, 10:00 uur is er de maandelijkse Reuring-Zoete inval in de achterzalen met koffie/ thee, een gesprek en/of een spelletje.

Contactmiddag PCOB

intro pcobDe afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 25 februari 2020 haar jaarvergadering en daarna een contactmiddag in kerkelijk centrum "De Ark", aanvang 14.00 uur.
De heer J. van der Ent uit Ouderkerk aan den IJssel verzorgt een presentatie over zijn fietstocht door Oost-Europa. 
Iedereen is van harte welkom.

Een nieuwe website

intro nieuwe websiteZoals beloofd een vervolg op de eerste aankondiging voor de opbouw van een nieuwe website voor de IJsseldijkkerk. Zo houden we u op de hoogte van onze vorderingen. 
Nadat we  fundament voor het gebouw van onze website hebben gekregen zijn enkele technische mensen aan de slag gegaan om de muren voor de ruimten op te trekken. De redactie is bezig om de inrichting uit te zoeken en om de nog goed werkende inrichting  te verhuizen. Samen met  de technische mensen te kijken wat er past en hoe alle 'inrichting' het beste tot zijn recht komt. Daarbij stellen we elkaar vragen als: kun je makkelijk vinden wat je zoekt? Maar ook: hoe plaats je een artikel en waar haal je een afbeelding? Voor een gedeelte waar u als gemeentelid kunt meeleven hebben we vragen gesteld aan de Algemene Kerkenraad. In afwachting van antwoorden zijn we ook aan het oefenen om bekend te worden met de andere manier waarop in de nieuwe website moet worden gewerkt.
Alle medewerkers van www.ijsseldijkkerk.nl

Terugblik Overstap dienst

intro kinderdienst 2 17 03 19Afgelopen zondag hebben Babet Slappendel, Danielle Krijnen, Stijn Jansen en Thijs de Visser afscheid genomen van de KinderNevenDienst. Wekenlang hebben we met elkaar nagedacht over het thema "Jullie zijn de stenen in de muren". Hoe zijn we met elkaar gemeente en vormen wij samen de IJsseldijkkerk.
Een hele mooie dienst om op terug te kijken! Babet, Danielle, Stijn en Thijs er komen nu heel veel nieuwe activiteiten op jullie pad waar jullie aan mogen deelnemen. JongerenNevenDienst, Eethuis catechese, Tiener Bijbel Doe Dagen, helpen in de kerk etc. Zorg dat je er bij bent en draag je steentje bij waar dat kan.
Bedankt voor alles wat jullie hebben bijgedragen in de KinderNevenDiensten!
Hieronder al vast 2 foto's. Klik op LINK en u ziet alle foto's die tijdens de Overstapdienst zijn gemaakt. (klik op een foto om deze te vergroten, en ook om de hele serie in groter formaat te bekijken.)

Lees verder

Adopt a granny

Dorcas 2Iedere gift die u in de ‘zendingsbakjes’  aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project:  "Adopt a Granny’" van de organisatie Dorcas.
Deze week ontving de diaconie een bericht van opa Buka Losif, één van de ouderen die met uw gift worden ondersteund.
Meestal is opa Buka Losif thuis, want het is moeilijk voor hem om naar buiten te gaan. Hij is dankbaar wanneer zijn buren hem bezoeken. Hij wordt wekelijks bezocht door zijn nicht die in de stad woont, daar hij is dankbaar voor, want dan voelt hij zich minder alleen.

Lees verder

Jaaroverzicht W.M.IJ. 2019

intro koffieDe Wijkmedewerkers van de IJsseldijkkerk hebben ook het afgelopen jaar niet stilgezeten!
In dit verslag leest u wat zij in 2019 allemaal weer tot stand hebben gebracht:
Op de eerste plaats de vele bezoekjes die zijn gebracht bij onze senioren. In principe doen ze deze bezoeken voor senioren vanaf 75 jaar.
Mensen vanaf 71 jaar krijgen een uitnodiging voor de contactmiddagen.
Er zijn weer heleboel kopjes koffie/thee/limonade gezet en geschonken na de zondagse eredienst.
Fijn dat ook enkele heren hieraan mee willen helpen.

Lees verder

Luister naar 'De Kerken Spreken' van 09-02-20

intro LOKZondag 9 februari was het team van de IJsseldijkkerk weer aan de beurt voor de uitzending bij de Lokale Omroep Krimpen van 'De Kerken Spreken'.
Om half 10 start dan natuurlijk altijd het kinderprogramma: met een verhaal over 'Maarten', een verhaal uit de Bijbel én natuurlijk ook vrolijke liedjes. Om 10 uur start dan altijd de rechtstreekse uitzending van de Kerkdienst. Daarna volgt dan nog een programma met muziek en gesproken woord. 
In het programma van na de kerkdienst hebben we aandacht besteedt aan: Zin in Ouderdom... en een interview met onze wijkpredikant hierover. In de kerkdienst van 19 januari werd door verschillende ambtsdragers het werk afgesloten en werden er 7 ambtsdragers bevestigd:  Een gesprek met 'scheidende en nieuwe kerkenraadsleden'. Hieronder ook een link om de uitzending te beluisteren!

Lees verder

Nieuwe gezichten in uw wijk?

intro kerkenraad kleurWijkindeling
We kijken terug op een hele mooie dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
Met de nieuwe diaken en de nieuwe ouderlingen zijn er geen vacatures meer in de kerkenraad!
Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.
Met de ouderlingen is een nieuwe voorlopige wijkindeling afgesproken.
U vindt  het uitgebreid overzicht van wijkindeling en wijkomschrijving samen met een kaart met de wijken als u in de bovenbalk bovenaan deze pagina over het woord  GEMEENTE gaat en daaronder op de woorden WIJKINDELING OUDERLINGEN klikt.
Het kan zijn dat er nog iets wijzigt in de wijkindeling, maar voorlopig is dit de afspraak. De bedoeling is dat in een nieuwe gemeentegids de indeling compleet wordt weergegeven. Hebt u vragen, richt u zich dan tot de scriba:

Wij gedenken

Op 30 oktober 2019 is overleden Catharina Johanna Vlasblom – Kok, op de leeftijd van 88 jaar.
Eén dag later, op 31 oktober, is overleden haar man Johannes Joost Vlasblom, op de leeftijd van 89 jaar.
Ze zijn samen begraven op de begraafplaats in Charlois. De heer Vlasblom heeft veel voor onze wijkgemeente betekend als kerkvoogd. Wij lazen in de rouwdienst de bekende woorden uit 1 Korinthe 13, over geloof, hoop en liefde, en in het licht van die drie woorden hebben wij hen herdacht. Geloven wordt aanschouwen, hoop wordt vervuld, maar liefde blijft. Gods liefde gaat zelfs over de dood heen. Die troost bidden wij ook de kinderen en verdere familie en vrienden toe.
Ds. C. Baggerman

Bijbelstudie Beth Moore

intro beth moor jan. 2020Eind januari starten we met zes jonge moeders een nieuwe bijbelstudie van Beth Moore waarbij we het boek Ontdekkingsreis - Jouw weg naar God’s hart zullen doornemen. Beth Moore is een diepgaande, intensieve bijbelstudie. Iedere 2 á 3 weken komen we samen om de hoofdstukken uit het boek te bespreken. Tussen de ontmoetingen in zijn er steeds 5 hoofdstukken die je ter voorbereiding kunt maken. Wil jij God beter leren kennen? Wil jij Zijn Woord beter leren begrijpen? Vind je het fijn om samen met andere jonge moeders hierover te praten? Je bent van harte welkom! Dinsdagavond 21 januari starten we met een kennismakingsavond om 20.00. De avonden duren tot ongeveer 21.30 en zullen roulerend bij deelnemers thuis plaatsvinden (omgeving Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel). Opgeven en meer informatie via: Ik zie uit naar je reactie.
Groetjes, Elianne

Huispaaskaars bestellen

huispaaskaarsDit jaar is het mogelijk een huispaaskaars 2020 te bestellen.
Op het prikbord naast de trap hangt een intekenlijst met de modellen en de prijzen.
U kunt er evt. een kandelaar bij bestellen.
De betaling van de kaarsen gaat via de boekentafel. 
Hier kunt u ook een brochure bekijken of uw bestelling opgeven.
Bestellen kan de hele maand februari.
Uw kaars wordt dan voor Pasen (12 en 13 april) geleverd.

Oproep voor vakantiewerk in Zeeland

poster vakantie werk 
Zin in een ACTIEVE VAKANTIE aan de Zeeuwse kust?
Organiseer dan 2 weken een leuk activiteitenprogramma voor vakantiegasten (m.n. kinderen) samen met 5 teamgenoten namens de plaatselijke kerken. 

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

spaardoel KND 2018Kindernevendienst: het Porridge Project!
We hebben met de kinderen van de kindernevendienst al ruim €350,- opgehaald voor het Porridge project!
Wat gaaf dat iedereen zo zijn best doet om mee te sparen voor heel veel maaltijden.
Voor €3,- kan één kind een heel jaar dagelijks pap eten op school.
Met het gespaarde bedrag kunnen 120 kinderen een jaar lang een warme maaltijd (maïspap)  eten op school!
We gaan nog even door met sparen want er zijn nog veel meer kinderen die we kunnen helpen, sparen jullie weer mee? 
Namens de KinderNevenDienst hartelijke groet!

Reuring-leesclub 11-03-20

intro reuring leesclub 11 03 20Het volgende boek dat we gaan lezen is ‘Schilderslief’, geschreven door Simone van der Vlugt.
Een meeslepende roman over de verguisde minnares van Rembrandt van Rijn. 
De bespreking van het boek is op 11 maart om 10.00 uur in de achterzaal van de kerk.Leest u graag en vindt u het leuk om mee te praten dan bent u van harte welkom. Kom gewoon eens een keer langs om te ervaren hoe het is om met anderen een gelezen boek te bespreken. Welkom!

Lees verder

Gebruikte boeken

intro boeken2In de hal staat een tafel met gebruikte boeken.
De opbrengst gaat naar diverse goede doelen.
In 2019  was de opbrengst € 250,00.
Heeft u nog gebruikte boeken die u weg wilt doen, kunt u die bij ons inleveren.
Ook kunt u ze onder het tafeltje in de hal neerzetten.
Team boekentafel: Willemien en Co

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurDe kerkenraad deelt met u een aantal punten waarover is gesproken  tijdens de vergadering van de kerkenraad op woensdag 29 januari:
· Er is afscheid genomen van de ambtsdragers die hun taak hebben neergelegd. Zij kregen een mooi boeket en een cadeaubon. Uiteraard was er een warm welkom voor de nieuwe ambtsdragers.
· De nieuwe sectie-indeling is bekend. Deze staat al in het kerkblad vermeld.
· De vloer van de kerk is erg slecht en de kerkrentmeesters zijn bezig een renovatieplan op te stellen hiervoor. Ook zal dan de cv-installatie aangepast worden en zullen er energiebesparende maatregelen genomen worden. Een en ander zal waarschijnlijk gaan plaats vinden in de tweede helft van 2021. Afhankelijk van de kosten zullen er nog wat zaken aangepakt worden. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in dit proces.

Reuring-Wandelplezier

intro reuring wandelenOok in het nieuwe jaar, willen we met elkaar wandelend genieten van de buitenlucht, de gezelligheid en al het moois in de natuur. Komende data: 20 februari, 12 maart en 16 april.
Op 20 februari gaan genieten van al het moois dat al uitloopt in de natuur. Deze keer in de omgeving van de Delftse Hout.
Zin om mee te gaan, laat het weten aan Edith of Annemieke.
Voor informatie en/of opgeven om een keertje gezellig mee te lopen: 
Edith van der Ham,  
of Annemieke Ringoir, .
O ja: als u zelf een leuke wandelroute weet en/of wilt lopen Laat het aan ons weten!

Advents-gebeden 2019

intro adventIn de afgelopen adventstijd zijn op de woensdagen  gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.

Lees verder

Kerstviering voor de senioren 2019

intro kerstDe senioren  van onze wijkgemeentegemeente waren op 19 december uitgenodigd  voor een Kerstviering. Zij hebben daarvan deze keer zelf een verslagje gemaakt en enkele foto's. 
De WijkMedewerkersIJsseldijkkerk organiseerden en verzorgden deze middag.
Ds. Baggerman verzorgde de meditatie en Jaap Bremmer begeleidde de samenzang op het orgel.
Tijdens de dienst las Anneke Wijnmaalen een mooi gedicht voor.
Verhalenvertelster Stella Speksnijder boeide iedereen met twee spannende kerstverhalen; uit Zweden en uit het oude Perzië.
Na afloop gingen we terug naar de achterzaal voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er was een fijne sfeer met goede contacten onderling.
Rond 17:30 werd de middag afgesloten.  Hierna  enkele  foto's.

Lees verder

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

In de dienst van zondag 19 januari zullen de volgende ambtsdragers hun werk afsluiten: de ouderlingen Els de Heer, Lenny Spek en  Edith van der Ham; de jeugdouderlingen Corina van Wijnen en Marja van Meijeren en pastoraal medewerkster Lenie 't Hart. 
We zijn heel gelukkig en dankbaar dat  Henriette Hoogendijk haar ambtstermijn zal voortzetten en dat de volgende gemeenteleden bevestigd zullen worden: als diaken Wim Spek; als ouderling Greetje Jorna, Ria Kuijt, Jan Jansen, Corina de Rooij; als jeugdouderling Melanie de Jong, John Clever. Van de nieuwe ambtsdragers staan foto's bij LEES VERDER
Na de dienst bent u van harte welkom in de achterzalen om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten bij een kopje koffie, thee of een glaasje fris 

Lees verder

Collecten in januari

intro collecte diaconieDe diaconie wil u graag laten weten wat u samen bijeen heeft gebracht voor de diaconie collecten van de maand januari 2020.
Op zondag 5 januari  collecteerden we voor de wijkdiaconie, met als speciaal doel het inloophuis Crimpen Inn. U gaf voor dit doel €449.01.  Op Zondag 12 januari collecteerden we voor de IZB. U ondersteunde dit doel met een bedrag van €367.03. Voor zondag 19 januari had de diaconie Stichting Timon als doel gekozen. U gaf voor dit doel € 503.90.  Op zondag 26 januari  had de diaconie collecte  als doel stichting de Hoop. Ook vierden we het Heilig Avondmaal en was de inhoud van de Avondmaalsbekers bestemd voor Bartimeus. De diaconie telde voor de Hoop € 255.97 en voor Bartimeus het mooie berdag van € 471.82.
De diaconie van de IJssedijkkerk dankt u namens alle goede doelen voor uw gaven.

Resultaten Advent/Kerstcampagnes ZWO

intro kinderen in de knelIn de maand november en december zijn er kaaarsen verkocht door de ZWO-commissie van Ark, Rank Wingerd en IJsseldijkkerk. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van € 235,00. Het geld is besteed aan kinderen uit gezinnen waar ze het niet zo breed hebben; er is een feest voor de kinderen georganiseerd en ook zijn desbetreffende families verrast met een kerstpakket. Dank u voor uw bijdrage hiervoor.
Ook zijn er in december 19 Zendingskalenders verkocht, waarvan de meeropbrengst € 68,00 bestemd is voor deAdvent/Kerstcampagne van Kinderen in de Knel.
Als laatste willen we u bedanken voor het meedoen aan de jaarlijkse Kerstpostactie. Verschillende gemeenteleden uit alle wijken hebben post, tegen een prijs van 55 cent per kaart, rondgebracht; dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd van € 692,60 Lees verder voor de totale opbrengst!

Lees verder

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieDe diaconie collecteert op 1 maart voor een project in het kader van de Voorjaarszending: De kracht van bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

Muziek in de KinderNevenDienst!

muziekinstrumentenKinderen, volijkheid en muziek: dát hoort echt bij elkaar!
Lekker meedoen met een tamboerijn, kleppers en bellen: welk kind wil dat nou niet?
De KinderNevenDienst heeft op dit moment meer kinderen dan muziekinstrumenten.
Daarom de OPROEP: wie heeft er nog (liefst) houten muziekinstrumenten liggen die de KinderNevenDienst mag hebben?
Geef ze aan Cindy Slappendel of leg de op de kast in de achterzalen.
Met uw hulp kunnen alle kinderen meedoen!

Kindernevendienst: Porridge Project

porridge project 1We hebben met de kinderen van de kindernevendienst al ruim €350,- opgehaald voor het Porridge project! Wat gaaf dat iedereen zo zijn best doet om mee te sparen voor heel veel maaltijden.
Voor €3,- kan 1 kind een heel jaar dagelijks pap eten op school. Met het gespaarde bedrag kunnen  120 kinderen een jaar lang een warme maaltijd (maïspap)  eten op school!
We gaan nog even door met sparen want er zijn nog veel meer kinderen die we kunnen helpen, sparen jullie weer mee?

Van de Eethuiscatechese

intro eethuisVoor wie niet actief deelneemt aan de Eethuiscatechese die elke 2 weken in de IJsseldijkkerk wordt gehouden is hier een inkijkje van de hand van ds. G. den Hartogh:
Inmiddels is het catecheseseizoen al weer volop bezig en zijn we weer een aantal malen bijeen geweest. Ook dit jaar is er weer een grote groep van zo’n 25 jongelui die, verdeeld over drie groepen, onder de bezielende leiding van het catecheseteam, iedere avond weer een ander onderwerp aan de orde stelt. Zo ging het op maandag  28 oktober over de geschiedenis van het volk Israël dat een koning wil en Samuël die in vervolg daarop de opdracht krijgt om Saul te zalven. In het kader daarvan was een CV van Saul geformuleerd en werden de catechisanten uitgedaagd een eigen CV te schrijven, hetgeen vervolgens besproken werd.

Soms is het tijd voor een goed gesprek

intro loket levensvragenSoms weet je niet waar je het zoeken moet. Tijdens de feestdagen komen vragen soms extra op je af. Je wilt een goed gesprek, je zoekt iemand die naar je luistert of iemand die je steunt in een lastig proces dat je doormaakt. Die je helpt te zoeken naar wat jou leven zin, betekenis en kracht geeft. Zodat je weer hoop krijgt voor het nieuwe jaar.
Daarvoor is het Loket Levensvragen in het leven geroepen door de Krimpense kerken. Achter het loket zitten geestelijke begeleiders (humanistisch en islamitisch), pastores en predikanten uit Krimpen aan den IJssel. Het Loket Levensvragen is ontstaan na een gesprek met één van de huisartsen, die merkte dat veel patiënten behoefte hebben om eens goed door te praten, waar niet altijd tijd voor is. Ook medewerkers van het Sociaal Team, die dit initiatief van harte ondersteunen, geven aan dat in onze individualistische tijd mensen behoefte hebben aan een goed gesprek. Om zaken op een rijtje te zetten, of om nieuwe zin in je leven te vinden.

Lees verder

Seniorenreis 2020!

intro seniorenreisOok in 2020 gaan we weer een midweek op stap. Van 1 tot en met 5 juni 2020 verblijven we in het mooie Valkenburg in Zuid-Limburg. Bijna iedereen is daar ooit wel eens geweest.
Dan nu een herkansing om met een groep senioren opnieuw Valkenburg en de prachtige schilderachtige heuvels van Zuid-Limburg opnieuw te bezoeken.
Heeft u belangstelling om mee te gaan, neem dan contact op met Ciska de Ligt, telefoon 0640920425 of via de mail:  
Wacht niet te lang want vol = vol.

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenFUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad  tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. 

Lees verder

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenHet moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen:

Lees verder

Boekentafel

Iintro boekentafeledere eerste zondag van de maand is er koffie drinken dan staat ook de boekentafel er.
Hiervan gaat de opbrengst ( dit jaar € 500,00) naar de zending.
Wij verkopen bijbels,dagboeken, liedboeken ,romans ,gedichten en algemene boeken.
Bovendien kunt u alle gewenste boeken bij ons bestellen.
U kunt ook betalen met een boekenbon.
Team boekentafel
Willemien,Marro , Jannie en Co

Indruk 1e thema-avond Raad van Kerken

intro RvK  KrimpenOp dinsdag 19 november was er in Krimpen aan den IJssel veel aanbod aan verdieping. Zo was er o.a. een lezing in de aula van het Krimpenerwaardcollege over de gevolgen van alcoholmisbruik onder jongeren. In de IJsseldijkkerk kwam de kring die de Brief aan de Galaten bespreekt bij elkaar en kerkgebouw de Wingerd  opende haar deuren voor de 1e thema-avond van de Raad van Kerken. Het was dus buitengewoon moeilijk kiezen bij dit boeiende aanbod. Gelukkig kwamen er best veel mensen luisteren naar wat  prof. Edward  van't Slot met zijn gehoor wilde delen over Bonhoeffers gedachtengoed in het kader van "75 jaar Vrijheid". Hierna volgt een indruk van wat er in de Wingerd hierover onderwerp van gesprek was.

Lees verder

Een Gouden Morgen

intro gouden morgen

In de week van de eenzaamheid wordt er een website (onderdeel van www.Jesus.net ) gelanceerd voor eenzame ouderen ( gelovig en niet gelovig). Hier kan men zich inschrijven om iedere dag een bemoedigende email te ontvangen.

In de e-mailserie ‘Een Gouden Morgen’ zullen zeven schrijvers elkaar afwisselen om een inspirerende en bemoedigende boodschap naar u sturen. Ze zullen hun levenslessen en verhalen met u delen, zodat u uw dag goed kunt beginnen!
U kunt zich opgeven via deze LINK

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier

digitaal en op papierEen nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp. Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen. U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten en onze gezamenlijke PKNkrimpen website: www.kpnkrimpen.nl  Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772.
De verwachting is dat het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 bij verschijning van Kerkblad nr. 11 op papier, maar dus vooral digitaal beschikbaar zal zijn.

Belijdeniscatechisatie

intro belijdenis catecheseNogmaals een oproep voor mensen die meer van het geloof willen weten en overwegen om belijdenis te doen: meld je zo snel mogelijk aan bij ds. Baggerman, ook voor meer informatie. Mail:   , tel: 0180-761661

Ontmoetingsbijeenkomsten

ontmoetingsavonden 2019 2
We mogen terugkijken op een vijftal heel mooie ontmoetings-bijeenkomsten in de meimaand van 2019, twee middagen en drie avonden rond het thema ‘Iedere week een nieuwe preek’.
Een grote opkomst en veel enthousiaste deelnemers maakten het heel goed om elkaar te ontmoeten.
Als thema stonden we stil bij de betekenis van de preek.
Hoe komt een preek tot stand, en hoe horen wij dat dan, en hoe gaan wij er zelf mee verder – of ‘vergeet’ je het al snel?
Levendige gesprekken tussen jongere en oudere deelnemers: het was goed om elkaar zo weer te ontmoeten!
Een van de deelnemers schreef er een mooi stukje over en één van de ouderlingen maakte een paar sfeerfoto's:

Lees verder

Videoreportage De Kerken Spreken

cameraploegTijdens de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' van 15 september kon u tijdens de uitzending luisteren naar een aantal interviews die waren opgenomen door Marja van Meijeren en Annemieke Ringoir, zodat we ook op die manier een impressie konden geven van de startzondag.

Van deze interviews zijn ook videobeelden gemaakt. Die kunt u vanaf nu hier bekijken.

Namens het team van 'De Kerken Spreken' veel kijkplezier toegewenst!

Hoorspel 'Geboorte van Samuel'

Tijdens de startzondag was er ook een workshop 'De Kerken Spreken'. De Kerken Spreken is een radioprogramma waar een team van de IJsseldijkkerk één keer in de zeven weken een radio-uitzending voor verzorgd bij de Lokale Omroep Krimpen. Onder het motto 'Een goed verhaal' hebben we met een groep enthousiaste deelnemers een hoorspel opgenomen over de geboorte van Samuel. Over Elkana, Hanna en Peninna...

U kunt het hoorspel nu ook terugluisteren! Of beluister hier de volledige uitzending terug.

Het team van 'De Kerken Spreken' wenst u veel luisterplezier toe.

 

Geloven is…

intro geloven isBij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. Met elkaar proberen we duidelijkheid te krijgen wat een geschiedenis of verhaal ons wil zeggen. Ook proberen we antwoorden te vinden op vragen waar we in ons leven mee geconfronteerd worden.
Steeds weer is Gods Woord onze leidraad, en steeds weer merken we hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te blijven over dit bijzondere boek, de Bijbel.
Je kunt veel van elkaar leren. Zeker als jong en oud met elkaar in gesprek gaat. Dat gebeurt in deze kring. De groep is ook bedoeld voor mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis hebben gedaan en graag willen door-leren en door-praten, maar in principe is natuurlijk iedereen welkom!
Contactpersonen: Els de Heer,
Annemieke Ringoir, , tel. 590019
Ds. C. Baggerman, , tel. 761661

Poëzie-kring

intro poeziekringOok in het seizoen 2019-2020  komt de Poëzie-kring weer ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken.
Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, , graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

Bijbelkring: Galaten – een fanatiek fundament

intro galatenkringOp dinsdagavond 24 septemebr start een bijbelkring  onder leiding van ds. Baggerman over de Galatenbrief die Paulaus schreef. In de brief aan de Galaten gaat Paulus af en toe flink tekeer. Fanatiek verdedigt hij het fundament van het geloof. Wij zijn vrij door het bloed van Christus. En we moeten ons niet opnieuw laten gijzelen tot slavernij, vooral niet door vrome praatjesmakers. In de Galatenbrief komen fundamentele zaken van het geloof aan de orde: door genade zijn wij gered, niet door het houden van de wet. De zonde is sterk, maar Christus is sterker. Wij zijn geen slaven meer, maar kinderen van God en erfgenamen van zijn belofte. Wij zijn vrij – om elkaar in liefde te dienen. Het leven door de Geest gaat soms tegen onze eigen verlangens in.
In de bijbelkring ontdekken we wat Paulus bedoelde en hoe deze thema’s nu in onze tijd en in ons leven spelen.
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt bijeen op dinsdagavond, om te beginnen om dinsdagavond 24september van 20.00 – 21.45 uur onder leiding van ds. Baggerman: tel. 0180-761661, .

Foto's Startzondag 2019-2020

intro startzondag 2019Of u er nu wel of niet bij was zondag 8 september, iedereen is vast wel benieuwd naar de prachtige foto's die zijn gemaakt om u een indruk te geven van de Startzondag 2019-2020 met als jaarthema: "Een goed verhaal"  We zijn benieuwd wat u er van vond. Daarom nodigt de redactie u uit om uw reactie (een opmerking, een goed verhaal of andere uiting) te sturen naar  of per post naar Morgental 67, 2922 CP Krimpen aan den IJssel. We kijken dan of we uw reacties kunnen bundelen en plaatsen op onze website. Hier en daar heeft u al tijdens de startzondag gereageerd als het team IJsseldijkkerk van de Lokale Omroep Krimpen een microfoon op u richtte. Het resultaat van deze geluidsimpressies is te beluisteren in de uitzending die LOK (106.0 FMof 93.1 op de kabel) op zondag 15 september uitzendt in het programma "de Kerken Spreken" van 9.30-12.00uur. Hierna volgen alle foto's.

Lees verder

Terugblik seniorenreis 2019

intro seniorenreis 2019De seniorenreis 2019, bestemming Ootmarsum!
Een mooi verslag met foto's om nog even lekker (na) te genieten:
Hoewel de weersverwachting twijfelachtig was vertrokken we maandag 27 mei om 9 uur met een zonnetje vanaf de parkeerplaats bij de kerk. De bestemming was het Stadshotel in Ootmarsum.Na een voorspoedige reis, met een tussenstop voor koffie met gebak, arriveerden we rond half 1 in Ootmarsum. De lunch stond klaar en we konden gelijk aan tafel. De middag was vrij en ’s avond na het diner luisterden we naar een lezing van een vrijwilliger van de Heemkundekring Ootmarsum. 

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018Sparen voor een goede maaltijd in het "Porridge project". 
Iedereen verdient een goede maaltijd toch? En daar kan voor gezorgd worden! We hebben in een aantal maanden al zoveel geld opgehaald bij de KinderNevenDienst en JeugdNevenDienst dat er ruim 200 kinderen een jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar met sparen en willen wij nog veel meer kinderen een maaltijd kunnen geven. We hebben nu in totaal €431,10 opgehaald, een prachtig bedrag! Sparen jullie weer mee om misschien nog wel 200 kinderen elke dag eten te kunnen geven?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het Kinder/JongerenNevenDenst team

Zo was Kerkenpad 2019!

intro RvK  KrimpenOp woensdag 22 mei 2019 organiseerde de Raad van Kerken zoals al vele jaren het Kerkenpad. Groepen leerlingen van zes scholen in Kriimpen aan de IJssel brachten ieder een bezoek aan 3 kerken. Voor een indruk maakte de scriba van de Raad van Kerken, Hilda Pleijsier, een rondje langs de deelnemende kerken en schreef dit voor u op:

Lees verder

Zo was Biddag 2019

intro biddag 2019Hebt u de Biddag voor gewas en arbeid niet bijgewoond? Dan wil ik graag met u delen hoe ik deze gezamenlijk dienst van Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk heb ervaren. 
Deze Biddag was zeker niet een stoffig en wat achterhaald gebruik nu de meesten van ons geen beroep meer hebben in het boerenbedrijf. Ook was het niet een overbodig bidden om arbeid nu volgens de media overal personeelstekort dreigt. Het kerkkoor Krimpen zong en ondersteunde de gemeentezang bij liederen met een aansprekende tekst en een heerlijke melodie. Die liederen ondersteunden de gebeden en de preek waarin duidelijk werd hoe actueel de Biddag voor gewas en arbeid nog altijd is.
Daarin werd duidelijk hoe niet de inspanning van de mensen maar Gods gaven nodig zijn om te leven. De groei van het gewas, maar ook het resultaat van arbeid komen van God en de mens mag daar in vertrouwen op God aan meewerken. Wie zó leeft kan zich bevrijd weten van arbeidsdruk en zorg.
Na afloop van de dienst zag ik bij het verlaten van de kerk veel blije gezichten om me heen, en ik herkende mensen uit de verschillende kerken. Heerlijk om de eenheid van de ene, algemene kerk zó te beleven!
Voor mensen die dit alles gemist hebben, is er gelukkig nog volop herkansing: er zijn elk jaar behalve Biddag ook nog Hemelvaartsdag en Dankdag om samen, zo maar midden in  de week te vieren.
Kom het ook beleven!

Jeugddienst - Wie was de Mol?

Zondagavond 24 februari 2019 was de Jeugddienst in de IJsseldijkkerk, met als thema 'Wie is de Mol'.
Een dienst waarin een speciale 'Wie is de Mol' aflevering te zien was tijdens de preek van onze wijkpredikant ds C. Baggerman.
15 Jongeren werkten mee aan de opnames.
Natuurlijk is deze dienst ook te beluisteren via Kerkomroep.nl , maar dan zijn de aflevering en de preek toch niet helemaal goed
te volgen. 
Daarom is vanaf nu de video van de 'Wie is de Mol' -dienst met daarbij de uitleg in de preek volledig op onze website te bekijken.
Ook ons IJsseldijkkerkteam van de Lokale Omroep Krimpen heeft afgelopen zondag 3 maart aandacht besteed aan deze spannende jeugddienst met een interview van vier van de acteurs.
Door de LINK komt u op de website van de L.O.K. waar u dit interview kunt beluisteren.
Met dank aan de dominee, alle jongeren, ouders, Martijn Koorneef en Dick de Klerk.

De kerkradio zoekt jou!

De kerken spreken oproepWat doet het team: zo'n 7 keer per jaar de kerkdienst doorgegeven via de LOK, de Lokale Omroep van Krimpen aan den IJssel. We zorgen ervoor dat er tussen half 10 en 10 uur een programma voor de kinderen is. Om 10 uur schakelen we over naar de kerkdienst vanuit de IJsseldijkkerk en we zorgen ervoor dat de de mensen die thuis, waar dan ook, luisteren een interessant programma wordt geboden nadat de kerkdienst is afgelopen.

Op dit moment is er één vacature - wij hebben hulp nodig om de uitzendingen goed verder te laten gaan. Zowel technisch als voor de microfoon kunnen we je goed gebruiken. Kom gewoon eens kijken wanneer het team bezig is, je bent welkom! Zondag 3 maart is het team aanwezig in de studio van de Lokale Omroep Krimpen. De studio is te vinden in de Tuyter.

Meer informatie bij Tom Janse of Dick de Klerk

 

Overdracht scribaat

Met ingang van 1 juli 2018 zit mijn taak erop en wordt het scribaat overgenomen door Annemieke Ringoir. Met plezier heb ik de afgelopen 12,5 jaar de functie van scriba vervuld. Ik wens Annemieke succes met de werkzaamheden en dank u voor uw vertrouwen in de voorbije periode. Hartelijke groet,
Ciska de Ligt
Even voorstellen:
Voorstellen is niet het juiste woord, want bij heel veel mensen ben ik wel bekend. Wat wel nieuw is, is mijn taak als scriba. Per 1 juli ga ik mijn best doen Ciska op te volgen en haar werk van scriba over te nemen. Hoewel het ambt van ouderling mij niet helemaal vreemd is, is dit wel een heel andere tak van sport, waarin ik nog heel veel zal moeten leren en ervaren. Annemieke is niet Ciska, en zo zullen er op termijn misschien ook dingen anders gaan dan hoe we het al jaren gewend zijn. Misschien gaan er in het begin ook dingen niet helemaal goed of niet op de juiste tijd. Dat proberen we uiteraard te voorkomen, maar alles is nieuw, en er moet aan veel dingen gedacht worden. Daarom, ik ga mijn best doen, en met uw hulp gaat het vast lukken.
Annemieke Ringoir

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail