• Home
  • Kerkdiensten
  • Muzikale begeleiding

Orgelspel

Het orgelspel voor, tijdens en na de eredienst.
Het is voor iedereen heel gewoon dat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst de organist gaat spelen. Dit heeft uiteraard het primaire doel om ons voor te bereiden op de eredienst.

Lees verder

Kerkkoor Krimpen

Doelstelling van het Kerkkoor Krimpen is het verlenen van muzikale medewerking aan kerkdiensten, waarbij het zingen samen met de gemeente een belangrijke plaats inneemt. Wekelijks wordt gerepeteerd onder de muzikale leiding van Karin Snel. De vaste organist van het koor is Gerrit van der Werf.
Zowel in de IJsseldijkkerk als in De Rank wordt jaarlijks volgens rooster een aantal keren gezongen, daarnaast ook op verzoek in andere diensten, zangavonden (nieuw liedboek) en kerstvieringen. Ook zingen in bejaardentehuizen en kerkdiensten buiten Krimpen staan op het programma.

kerkkoor actie 2015 44 


Lees verder