Routebeschrijving

De IJsseldijkkerk staat aan de IJsseldijk 232 in Krimpen aan den IJssel,  tel. kerkgebouw: 0180-511220. Parkeren aan de Kerkdreef (achterzijde kerk). De postcode die u daarvoor kunt ingeven: 2922 BH.


Vanaf de Algerabrug bij verkeerslichten linksaf, bij tweede rotonde linksaf Groenendaal. Bij tweede kruising linksaf (voor brug), dr. Blomsingel, rechtsaf brug over en gelijk rechtsaf Kerkdreef. Parkeren op parkeerterrein aan achterzijde kerk.


Voor minder-validen is het eventueel mogelijk om vanaf de IJsseldijk aan de voorzijde van de kerk te komen.

de betekenis van orgelspel voor, tijdens en na de dienst

orgel-1Het is voor iedereen heel gewoon dat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst de organist gaat spelen.Dit heeft uiteraard het primaire doel om ons voor te bereiden op de eredienst.
Wij komen vanuit de wereld naar de kerk voor de lofzang, de aanbidding, om uit Gods woord te leren en ook om onze dank en noden als gemeente bij God te brengen.

Lees verder

"Steekt de loftrompet"

De kerkenraad van de IJseldijkkerk, de orgelcommissie en de organisten presenteerden op zaterdag 13 april 2013 feestelijk de nieuwe Trompet in het monumentale Proper orgel. De nieuwe Trompet 8', - die naar historisch voorbeeld door orgelbouwer Pels & Van Leeuwen rond Pasen 2013 wordt voltooid -, is de afsluiting van het "instandhoudingsplan orgel IJsseldijkkerk". 

De feestelijke presentatie bestond eruit dat de nieuwe Trompet voluit ten gehore werd gebracht door de drie vaste organisten van de IJsseldijkkerk waarbij de aanwezigen hun stem konden laten horenin o.a. samenzang van Psalm 33 die eindigt met de woorden; "Steekt de loftrompet!".

Verjaardagsfonds

Ieder, vanaf 18 jaar, die ingeschreven staat in het kerkregister, krijgt op zijn / haar verjaardag, een felicitatiekaart met daarbij ingesloten een klein envelopje, bedoeld om daar een gift in te doen. De gift is bestemd voor het orgelfonds.   

Orgelbouwer Proper uit Kampen

De orgelmaker Jan Proper werkte vanaf 1880 als medewerker en later als compagnon in de orgelmakerij van zijn oom Zwier van Dijk (1821-1894). Vanaf 1886 bouwde Jan Proper onder eigen naam, na het overlijden van zijn oom heeft hij diens bedrijf overgenomen en voortgezet. Jan Proper heeft tussen 1880 en 1922 aan ca. 100 orgels gewerkt.

Lees verder

de geschiedenis van het orgel

In de notulen van de kerkenraadsvergadering van 27 maart 1890 vinden we de volgende passage:
“Eindelijk komt ter sprake het plan voor het stichten van een orgel in de kerk. Het wenselijke daarvan wordt door velen in de gemeente erkend en de kerkenraad meent, dat hij maar eens de hand aan de ploeg moet slaan om te zien of de leden der gemeente daarvoor hun offers willen brengen. De hele kerkenraad zal een commissie vormen, die aan de ingezetenen een lijst zal presenteren om daarop hun bijdragen te vermelden”.

Lees verder

  • 1
  • 2