Follow Me Next

Vanaf 9 januari 2017 worden Eethuiscathechese en Follow Me Next op dezelfde avond gegeven.
Doordat de jongeren van de Follow Me Next groep het steeds drukker krijgen met hun studie of werk moeten zij regelmatig Follow Me Next afzeggen.
Daardoor bleven er maar een paar jongeren  over die vaker konden komen. Follow Me Next is bedoeld om met elkaar te praten en van mening te wisselen en met 2 of 3 jongeren ben je er snel klaar mee.
Daarom hebben we de meisjes van de oudste groep van de Eethuiscatechese bij de huidige Follow Me Next groep gevoegd om zo met een stabiel aantal jongeren het gesprek te kunnen aangaan.
Follow Me Next begint op de Eethuiscatechese avonden gewoon om 19.00 uur, en als de jongeren mee willen eten dan zijn ze om 18.00 uur al welkom.

Follow Me Next is catechese voor jongeren van 16 jaar en ouder. Om de week op maandag komen we met een gezellige, enthousiaste  groep jongeren bij elkaar in de achterzaal van de kerk en praten we over geloofsthema's uit het boek van Follow Me Next van de HGJB (Hervormd/Gerformeerde Jeugdbond) Soms worden er ook eigen onderwerpen aangedragen en uitgediept met elkaar. Vertrouwen en respect onderling zijn heel belangrijk om te kunnen groeien in geloof en te kunnen leren van elkaar. Heb je interesse? Je bent van harte welkom! Neem contact op met de jeugdouderling en de leidster van deze groep:  Marja van Meijeren .

Uitleg van de HGJB: "In de catechese voor 16 jarigen en ouder staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema's aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening. Binnen de jongerencatechese is de onderlinge relatie tussen jongere en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar."

Volgende Follow Me Next

zodra de nieuwe data bekend zijn komen deze in de agenda