Collecten in april

intro collecte diaconieDe diaconie heeft in april 2018 uw bijdrage gevraagd voor verschillende doelen. Graag wil zij met u delen wat het resultaat van deze collecten is geworden: op 8 april was dat voor Schuldhulpmaatje €378.47; op 15april voor het Leger des Heils €263.25 en op 29 april voor het Gevangenispastoraat €416.50. De diaconie dankt u allen voor uw gaven.

Disclaimer

Social Media