Terugblik Paastijd 2018

intro terugblik pasen 2018We kijken terug op mooie en feestelijke diensten rond Pasen. Eerst de Palmzondag, waarin vijf gemeenteleden belijdenis deden. Voor ieder van ons was dat een bemoediging. Denkt u / denk jij er ook over om belijdenis te gaan doen, of wil je er meer over weten, neem contact op met ds. Baggerman! Dan de vieringen in de Stille week, waarin we het lijdensevangelie van Jezus lazen, steeds met een schriftlezing uit de ‘kleine profeten’. Heel mooi hoe dat allemaal op elkaar aansloot. Een goede avondmaalsviering op Goede Vrijdag, en de vrolijke Paasdienst, met het Krimpens Kerkkoor, orgel en trompet, en heel mooi: de ‘vlog’ van de kinderen van de kindernevendienst! Iedereen bedankt die aan deze diensten heeft meegewerkt. ‘Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt' 
(Hosea 6:2-3)