Vergeten leed

Afgelopen zomer werden India en Bangladesh getroffen door overstromingen waarbij zeker 1500 mensen stierven. Hoewel deze ramp niet meer in de media komt is hulp nog hard nodig. Een cluster van christelijke hulporganisaties zijn een gezamenlijke hulpactie gestart om de getroffen gebieden bij te staan. De diaconie van de PKN Krimpen wil hieraan bijdragen met behulp van een extra collecte op zondag 21 januari 2018. Van harte bij u aanbevolen. 
extra collecte 21 01 18extra collecte 21 01 18 2

Social Media