Week gebed voor eenheid

rvk kleinDe Raad van Kerken organiseert in de Week van Gebed voor de Eenheid, van zondag 21 januari – zaterdag 27 januari 2018 ook weer in Krimpen aan den IJssel een dagelijks gebed, elke dag in een andere kerk. Het thema is dit jaar: “Recht door zee”. In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de Immanuëlkerk, Estafette 1, op zondag 21 januari. Deze dienst begint om 19.00 uur, en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema.

Deze gebedsbijeenkomsten, of avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur:

- op maandagavond 22 januari, in De Ark, .

- op dinsdagavond 23 januari in De Bron,

- op woensdagavond 24 januari De Wingerd

- op donderdagavond 25 januari in de Molukse Kerk ‘Batu Pendjuru’ (De Hoeksteen)

- op vrijdagavond 26 januari in De Rank

- op zaterdagavond 27 januari bij de Evangelische Gemeente Krimpen, in De Bron

Vorig jaar sloten de teksten aan bij de herdenking van 500 jaar Reformatie, en werden wij door de voorbereidingsgroep uit Duitsland uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed en samen Gods grote daden te verkondigen. Immers, waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging haar kracht.

Dit jaar worden wij uitgenodigd door de kerken in het Caribisch gebied.

“Uw rechterhand, Heer, ontzagwekkend in kracht”(Exodus 15:6)

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid in 2018.

In het lied wordt gezongen over de kracht van Gods rechterhand. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.

Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caribische christenen erg aan. De Caribische christenen uit veel verschillende tradities herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid. God verricht de reddende daad.
Piet Bogaards, namens de Raad van Kerken

Social Media