Eethuis/Follow me Next

Op 3 april was al weer de laatste keer van dit seizoen. Het was een feestelijk avond waarop de leiding de kokers/kooksters en de afwassers bedankten voor hun medewerking dit seizoen. Op hun beurt werd de leiding door de kerkenraad bedankt voor hun inzet en hun bijdrage. Blij en dankbaar zijn we voor het afgelopen seizoen, maar ook voor het bericht dat de hele leiding zich ook het komende seizoen weer wil inzetten. 
Wel zijn we nog wel op zoek naar nieuwe kokers/kooksters en afwassers. Hoe meer handen hoe minder vaak ieder aan de beurt komt. Stel ons niet teleur en meldt u aan bij Marja van Meijeren of bij de scriba. Alvast dank!

Social Media