In memoriam

Op 5 april 2017 is ANNIGJE STREEFKERK - SCHENK op de leeftijd van 85 jaar overleden. Annie werd geboren in Krimpen in een groot gezin. Na de lagere school ging ze naar de ULO maar al gauw moest ze thuis komen helpen. Toen ze bij van der Giessen de Noord werkte ontmoette ze Floor Streefkerk. Er was een klik met hem, ook omdat hij net als zij gereformeerd was. Gelukkig was er veel contact vanuit de gemeente en in onze gesprekken ook op de avondmaalszondag als ik aan huis avondmaal kwam vieren, waren intensief. Op de dag van haar sterven mocht ik haar nog opzoeken in het Havenziekenhuis. In de kring van het gezin hebben we samen gelezen, gebeden en heb ik haar de zegen mogen geven. De lezingen die we toen lazen klonken ook op 12 april in de IJsseldijkkerk bij de dankdienst voor haar leven: Psalm 139 vers 1-6 en 1 CorinthiĆ«rs 15 vers 1-8. In de stille week mochten we al vooruitzien naar de opstanding van Jezus Christus. Paulus was daar onze leidsman. Pieter en Marga vertelden over het leven van hun moeder, Tamara stak een kaars voor oma aan en Sanne zong een mooi lied voor haar. We hebben haar begraven op Waalhoven. Moge de Here God die in Christus Jezus de dood teniet heeft gedaan en die onze zuster nu thuis heeft gehaald ook Floor Streefkerk, Pieter, Marga, hun kinderen sterken en troosten. Ds. W.P. van der Hoeven

Social Media