Verslag wijkgemeente samenkomst op 18-04-17

gemeenteraadpleging 1  18 4 17Verheugend veel leden van onze IJsseldijkkerk wijkgemeente waren gekomen op deze, zo kort van tevoren bekend gemaakte datum. De voorzitter van onze kerkenraad én voorzitter van de beroepingscommissie, Leo v.d. Schelling, opende de samenkomst met het lezen van Marcus 16, vers 9-14 en gebed. Daarna hoorden de meer dan 100 aanwezigen hoopvol nieuws over de contacten die zijn gelegd met een te beroepen dominee. De aanwezigen werd om een schriftelijke stemming gevraagd. Een tweede onderwerp van deze avond was de voortgang van het PKN-Krimpen beleidsplan: ‘Zicht op overmorgen’ waarover informatie werd gegeven. Voor wie op 18-04-17 niet aanwezig kon zijn kan hieronder een uitgebreid verslag lezen en/of de geluidsopname (aanklikken:uitzending 18 april 2017) die gemaakt is van deze samenkomst beluisteren.


Na de opening werd meegedeeld er een voornemen is om een beroep uit te brengen op ds. C.Baggerman uit Yerseke.
Aan de aanwezigen werd gevraagd om door middel van schriftelijke stemming hun mening hierover te geven.

Daarom vertelde de voorzitter van de beroepingscommissie het een en ander over de achtergrond van deze 42-jarige dominee zoals zijn geboorteplaats, zijn opleiding, zijn belangstelling voor kerkmuziek,de plaatsen waar hij eerder dominee was en over zijn gezin.
We hoorden ook van de beroepingscommissie, die zeer veel dominees beluisterde, dat ds. Baggerman voor hen met kop en schouders uitstak op het gebied van preken: eigentijds, inspirerend, overwogen woordkeus, duidelijk, actueel en met een helder stemgeluid. Ook op het gebied van pastoraat en geloofsopvoeding ( zoals de Eethuiscatechese) past ds. Baggerman heel goed in onze gemeente.
De beroepingscommissie heeft meerdere contacten gehad met de dominee, zijn gezin en zijn gemeente in Yerseke.

De Algemene Kerkenraad heeft op 10 april unaniem instemming gegeven aan het verzoek om ds C. Baggerman te mogen beroepen, en nu was het woord aan de gemeente. Na nog verschillende vragen te hebben beantwoord werd er tot schriftelijke stemming overgegaan.
Bijzonder was dat deze stemming ook unaniem was vóór ds. C.Baggerman.

Nu gaan nog verschillende contacten volgen: op 2 mei zal de officiële beroepingsbrief in Yerseke gebracht worden waarna de dominee drie weken tijd heeft om te beslissen, begin mei komt de dominee met zijn gezin voor een tweede bezoek aan Krimpen aan den IJssel en nogmaals voor een kennismaking met de hele kerkenraad van de IJsseldijkkerk. Op 14 mei zal ds. C.Baggerman bij ons voorgaan. Rond 23 mei zal duidelijk worden of gemeente en dominee elkaar aanvaarden. De intrede zal dan om praktische redenen nog enkele maanden op zich laten wachten.

Met dank aan een zéér vasthoudende en geduldige beroepingscommissie, die geen weken of maanden, maar een aantal jaren heeft gelaveerd tussen de hoge kliffen die tussen de wens van onze gemeente en de praktijk stonden. Het past om op deze plaats hun namen te noemen: consulent ds R. Schep, die ons vooral op technisch gebied veel steun heeft geboden, Ciska de Ligt, Co Koorneef, Josien Loef, Machiel Kuijt, Cindy Slappendel, Anita Lissenberg, Judith v.d. Heijden, vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad Cees Trouwborst en voorzitter Leo v.d. Schelling.
gemeenteraadpleging 18 4 17


Na dit geweldig nieuws werd het tweede onderwerp van de avond aan de orde gesteld.
Het tweede conceptplan ‘ Zicht op overmorgen ’ (samenvatting: Zicht op overmorgen) heeft voor onze wijkgemeente minder gevolgen dan voor Wingerd, Ark en Rank. Voorstel in dit plan is dat Wingerd, Ark en Rank samen gebruik gaan maken van één gebouw: de Ark. Het gebouw van de Wingerd- en Rankgemeente zal worden afgestoten.
Er wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit de Wingerd-, Ark-, en Rankgemeente die binnen een half jaar met een voorstel zal komen hoe dit praktisch kan worden vormgegeven. Vanuit de IJsseldijkwijkgemeente en de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard zal een vertegenwoordiger naar deze werkgroep worden afgevaardigd.
Na het beantwoorden van verschillende vragen om aanvullende informatie was het laatste woord aan ouderling Co Koorneef, die afsloot met een innig dankgebed.Social Media