Ouderen contactmiddag

Op donderdag 6 april  2017  was er weer een Ouderen Contactmiddag in de Rank. Ds. M. van der Giessen verzorgde op deze goedbezochte middag de meditatie over Simon van Cyrene. Daarna gaf de heer Huib Neven een boeiende en leerzame lezing over de kruiswegstaties, aan de hand van voorbeelden op de beamer en met een boekentafel met vele foto's. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus uitbeeldt. Na de pauze was er een verloting met leuke prijzen en de middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Het was een mooie middag samen, waarin weer vele contacten werden gelegd.

ouderenmiddag 6 4 17Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus uitbeeldt. Deze (meestal) 14 kruiswegstaties zijn te vinden langs de wand in een katholieke kerk. In 1741 werden de kruiswegstaties verplicht in alle katholieke kerken. Soms is er een vijftiende statie aan toegevoegd, dat de opstanding van Jezus uit de dood verbeeldt. De staties zijn als het ware halteplaatsen die de lijdensweg van Jezus markeren. De gelovige loopt van statie naar statie om het lijden en de dood van Jezus te herdenken. In het kerkgebouw van de Bron in Krimpen hangen bijzondere kruiswegstaties, van glas gemaakt door een Italiaanse kunstenaar naar het voorbeeld van de bekende Nederlandse kunstenaar Jan Toorop. 

ouderenmiddag2  6 4 17


Social Media