Kinderhoorspel in: De Kerken Spreken

Op zondag 16 april ( 1e Paasdag) was in het kinderhalfuurtje van De Kerken Spreken een nieuw hoorspelte beluisteren, wat ook dit jaar is gemaakt met medewerking van groep 5 van pcb Het Kompas. 15 Leerlingen hebben verschillende rollen gekregen in het verhaal van de opstanding van Jezus. Van vertellers, farizeeër of hogepriester. Of misschien wel de soldaten die de wacht hielden bij het graf. Maria (de moeder van Jakobus), Maria van Magdala en Salomé die het graf bezoeken om het lichaam van Jezus te verzorgen. De engel die tot hen spreekt, leerlingen van Jezus, Simon Petrus en de man van wie Maria denkt dat het de tuinman is. En, zoals het hoort bij een hoorspel, natuurlijk ook bijpassende achtergrondmuziek en geluidseffecten. Natuurlijk met mooie muziek over de opstanding van Jezus en ook nog een verhaal over Maarten. Ook is er een video versie beschikbaar van het hoorspel, dit jaar gemaakt met tekeningen van groep 5. Het hoorspel eerst op school beluisterd en bekeken worden. Vanaf zondag komt het hoorspel van Pasen online op Facebook en de website van pcb Het Kompas en wordt ook uitgezonden op de Lokale Omroep Krimpen (ook te beluisteren op een ander moment via de website van de LOK bij Uitzending gemist.

Social Media