• Home
  • Wie helpt mee video opnamen te maken in de IJsseldijkkerk ?

Wie helpt mee video opnamen te maken in de IJsseldijkkerk ?

video cameraWe vragen inzet voor video realisatie binnen de IJsseldijkkerk:
Zoals bekend worden er de laatste maanden video opnamen gemaakt in de IJsseldijkkerk. Eerst werden de opnames vooraf op zaterdag gemaakt en bewerkt. Vervolgens op zondag 'uitgezonden' via YouTube.
Momenteel worden er op zondag live opnames gemaakt met tijdelijk gehuurde apparatuur. Het ziet er naar uit dat we (na een uitvoerige selectie) binnenkort de bestelling plaatsen voor eigen camera's en een videomixer. We hopen op een eigen installatie voor eind augustus.
Apparatuur en installatie is de eerste vereiste, echter.....daarna komt de bediening!
Nu komt de vraag achter dit inleidende stukje:
We zijn op zoek naar gemeenteleden, (jong én oud) die er plezier in hebben om deze camera's te bedienen zodat er een uitzending komt waar iedereen graag naar kijkt. (ja, dit is natuurlijk ook afhankelijk van de dienst/voorganger 😉)


De bediening kan niet door de beamerist  gedaan worden aangezien dit teveel (en gelijktijdig) werk zou zijn. De video bediening moet door een apart iemand gedaan worden. De opzet is om dit voorlopig per toerbeurt in de ochtenddiensten te gaan doen. Daarnaast zijn er ook mensen nodig voor de bediening bij eventuele rouw-en trouwdiensten.

Wat houdt het nu werkelijk in?

  • half uur voor de dienst de apparatuur klaarzetten
  • camera's controleren en stream aanzetten
  • tijdens de dienst af en toe van camera wisselen
  • zaken in beeld brengen (tijdens gebed/collecte...)
  • in- of uit-zoemen 
  • tijdens het zingen liedteksten in beeld brengen
  •  beamerist zorgt voor het juiste lied op het juiste moment
De bediening hiervan zal d.m.v. software op een PC met een enkele muisklik gedaan kunnen worden. Er komen vaste voorinstellingen van b.v. preekstoel, afkondigingen, orgel, bloemen, liederen....enz. Dit maakt de bediening een stuk eenvoudiger zodat je geen videotechnicus hoeft te zijn.

Uiteraard zul je hiervoor ingewerkt worden door iemand met ervaring op dit gebied. ( Dick de Klerk, die de afgelopen maanden de opnames heeft gemaakt heeft zijn kunde ruimschoots bewezen)

We proberen met een groep van ongeveer 5 man te starten zodat je ook met enige regelmaat aan de beurt komt en de vaardigheid houdt.

Het zijn werkzaamheden waar je zeker je creativiteit in kwijt kunt maar waar ook een stuk verantwoordelijkheid bij hoort. In de huidige situatie kijken er enkele honderden mensen per dienst.

We hopen van harte dat er hier voldoende aanmeldingen voor komen want de mensen die hier tot nu mee bezig zijn willen graag ook weer eens een weekend vrij. Ook al komt er een mooi stukje techniek; zonder mensen die dit bedienen kunnen we niet. (en kunnen we thuis ook niet kijken....)

Wil je meedoen of eerst eens wat meer weten neem dan even kontakt op met de scriba. Zij zal e.e.a. afstemmen met de juiste personen.

=====

En als we nu toch bezig zijn, de komende maand zullen er ook de nodige installatiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij o.a. aan kabels trekken. Als je hierbij wilt helpen dan graag ook even laten weten.

=====

Zoals je merkt is video een mooi iets wat ons in deze tijd verbonden houdt maar het heeft nogal wat voeten in de aarde. We zullen met elkaar de klus moeten klaren.

En als je al die werkzaamheden niet ziet zitten dan zijn natuurlijk ook de financiële bijdragen van harte welkom.
Zoals onze kerkrentmeester al onthulde zijn de kosten voor deze installatie ongeveer € 9000,-
Voor aanschaf video- en opname apparatuur is een gift welkom op: bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
Met vriendeljke groet,
Rob Ringoir