• Home
 • Vanuit de Kerkenraad 22 mei 2020

Vanuit de Kerkenraad 22 mei 2020

intro kerkenraad kleurDe kerkenraad wil graag het volgende met u als wijkgemeente delen:
Nu er in alle maatregelen iets verruiming komt, willen ook wij als kerkelijke gemeente in de komende periode langzaam maar zeker weer erediensten houden.
In de maand juni mogen er diensten gehouden worden met maximaal 30 personen, vanaf 1 juli worden dat maximaal 100 personen.
We willen heel graag weer bij elkaar komen in de kerk, en dat gaan we proberen gestalte te geven, hoewel er aan veel regels voldaan moet worden.
Daarom vragen wij ook om uw medewerking en begrip.
De praktijk voor de maanden  juni en juli staan hieronder puntsgewijs:

De praktijk voor de maand juni:
 • Wilt u graag een dienst in de kerk bijwonen dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar of te bellen naar 06 40608129 (Hans Lissenberg).
  Hierbij dient u aan te geven met hoeveel personen u wilt komen, en ook of u eventueel in de dienst wilt zingen.
  Zingen mag voorlopig slechts door een paar personen per dienst gedaan worden, die vooraan komen te zitten op verdere afstand van de andere aanwezigen.
  Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt wie op welke zondag in de dienst aanwezig kan zijn. U krijgt hiervan bericht.
  Pas dan kunt u daadwerkelijk op die zondag naar de kerk komen, zodat wij garant kunnen staan voor het aantal bezoekers.

 • Iedereen komt via de hoofdingang, onder de toren, naar binnen.
  Daar is een coördinator die ieder zijn plaats wijst in de banken, steeds op 1,5 meter. Gezinsleden mogen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
  Als er meerdere mensen gelijk aankomen bij de kerk kunt u niet allemaal tegelijk naar binnen, wacht u dan even, steeds op 1,5 meter.

 • De banken zullen vanaf de voorste bank steeds verder naar achter gevuld worden. Op de banken is aangegeven waar plaats genomen kan worden.
  Bij het weggaan wordt dan natuurlijk bij de achterste bank begonnen, zo hoeft er niet langs een ander gelopen te worden. 

 • Jassen worden meegenomen naar de eigen plaats en niet in de garderobe gehangen.

 • De collecte vindt plaats aan de uitgang in hiervoor bestemde collectezakken.
  Uiteraard blijft steeds de mogelijkheid om uw bijdrage over te maken op de bankrekeningen zoals die steeds bekend gemaakt worden.

 • De dienst wordt opgenomen met video, en later op de dag komt deze via Youtube beschikbaar op de website.
  De dienst is ook, zoals altijd al, live te beluisteren via kerkomroep.nl 
  We streven er overigens naar om binnenkort de diensten ook live in beeld te kunnen gaan uitzenden. Hier wordt nu hard aan gewerkt.

 • Bij de ingang zal ontsmettingsmiddel beschikbaar gesteld worden om de handen te ontsmetten.

 • Helaas zullen we de gemeentezang voorlopig moeten beperken tot een klein aantal zangers (4 of 5 per dienst) die voor in de kerk plaats zullen nemen. (zie 1e punt)

 • In de maand juni zal er nog geen kindernevendienst en oppas zijn.

 • De avonddiensten in de maand juni zullen alleen online te beluisteren zijn, zoals we de afgelopen periode gewend zijn.

 • Napraten of koffiedrinken na de dienst is, helaas, niet toegestaan omdat er dan teveel mensen bij elkaar op een te klein oppervlak zijn.
De praktijk voor de maand juli:
 • Zover we nu kunnen kijken zal in de maand juli de procedure gelijk zijn aan die van de maand juni, maar dan tot een maximum van 100 bezoekers, of zoveel als er in de kerk kunnen onder de geldende regels.

 • We willen dan ook weer beginnen met kindernevendienst en kinderoppas.

 • De avonddiensten zullen waarschijnlijk weer volgens het oorspronkelijke rooster gehouden worden in de betreffende kerken. 

Bij al het bovenstaande geldt steeds dat we ons houden aan de algemeen geldende regels opgesteld door het RIVM.
Als extra punt merken wij op dat er slechts beperkt gebruik gemaakt mag worden van de toiletten en dat de achterzalen niet toegankelijk zijn. 

Heeft u gezondheidsklachten, bent u verkouden, ook al is dit door hooikoorts, of heeft u koorts?
Helaas kunnen we u dan niet toelaten in de dienst. Wij vragen u zeer nadrukkelijk hier rekening mee te houden. Dit in uw eigen belang en dat van anderen.

Behoort u tot de ‘risicogroep’? Maakt u dan zelf een verstandige keuze en volg de voorschriften van het RIVM.


Behoort u tot de ‘risicogroep’? Overweeg serieus welk risico u wilt lopen.

Wij zien ernaar uit elkaar weer te kunnen ontmoeten, hoewel we beseffen dat dit nog met veel haken en ogen is.

De Pinksterdienst op zondag 31 mei wordt gehouden met alleen kerkenraadsleden als bezoekers. Dit bij wijze van proef voor de komende periode.

Voor al het bovenstaande geldt uiteraard dat alles afhankelijk is van de regels die worden opgesteld en genomen door onze overheid.

Met een vriendelijk groet,
Uw kerkenraad